Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis
Administracinė informacija
Administracinė informacija Atnaujinta Dydis
Nuostatai
Mokyklos-darželio-Nuostatai.pdf 2023-01-19 14:42:13 1.46 MB
Planavimo dokumentai
Mokyklos-darželio 2018-2019-m.m. veiklos-planas 2023-01-16 04:01:38 569.66 KB
Mokyklos-darželio 2015-2019 m. strateginis planas 2023-01-16 04:01:44 532.95 KB
Mokyklos-darželio 2018-2019 m.m. metinio veiklos plano priedas 2019 m.m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2023-01-20 03:29:55 628.42 KB
Mokyklos-darželio 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2023-09-13 14:57:55 328.46 KB
Mokyklos-darželio 2020 m. metinis veiklos planas 2023-01-20 20:25:41 679.7 KB
Mokyklos-darželio 2020-2024 m. strateginis planas 2023-01-19 16:50:22 840.78 KB
Įsakymas Dėl "Aušros" mokyklos-darželio 2019-2020 ir 2020-2021 m.m. pradinio ugdymo programos ugdymo plano pakeitimo. 2023-01-16 03:52:59 294.32 KB
Mokyklos-darželio 2021 m. veiklos planas 2023-01-19 14:13:19 701.12 KB
2021-2022 m.m. renginių planas 2023-01-16 03:57:46 162.49 KB
Mokyklos-darželio 2022 m. veiklos planas 2023-01-20 22:38:29 374.31 KB
Mokyklos-darželio 2023 m. veiklos planas 287.27 KB
Mokyklos-darželio 2024 m. veiklos planas 446.85 KB
Viešieji pirkimai
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2023-01-19 14:43:39 248.99 KB
Biudžetiniai metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, pirkimų ir paslaugų planas 2019 m. 2023-01-19 14:42:43 2.63 MB
Mokyklos-darželio numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas 2021 m. 2023-01-19 14:43:07 235.32 KB
Mokyklos-darželio numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas 2022 m. 2023-01-16 03:58:03 1.94 MB
Mokyklos-darželio ugdymo lėšų išlaidų sąmatos ataskaita 2021 m. 2023-01-16 03:58:10 136.19 KB
Kiti dokumentai
Mokyklos-darželio darbo tvarkos taisyklės 2023-01-20 02:44:20 471.12 KB
Mokyklos-darželio mokytojų etikos kodeksas 2023-01-16 03:50:54 202.49 KB
Pradinio ugdymo mokytojų dienynų, neformaliojo ugdymo dienynų sudarymo elektroninio dienyno dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2023-10-23 12:47:05 233.49 KB
Mokyklos-darželio mokinių turizmo ir trumpalaikių ugdymo vietos keitimo už mokyklos ribų renginių organizavimo aprašas 171.72 KB
Mokyklos-darželio ugdymo turinio planavimo tvarka 148.53 KB
Veiklos ataskaitos
Mokyklos-darželio 2021 m. veiklos plano ataskaita 2023-01-16 03:58:26 225.78 KB
Mokyklos-darželio 2021 m. strateginių tikslų pasiekimų analizė 2023-01-16 03:58:34 188.89 KB
Darbo užmokestis
Mokyklos-darželio darbo apmokėjimo sistemos tvarka 2024-02-15 12:58:02 224.3 KB
Įsakymas dėl Vilniaus „Aušros“ mokyklos-darželio darbo apmokėjimo tvarkos pakeitimo 2023-01-16 17:07:39 198.74 KB
Civilinė sauga
Mokyklos-darželio 2019-2021 m. ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas 2023-01-19 11:40:08 422.95 KB
Mokyklos-darželio veiksmų planas nustačius COVID-19 20-03-23 2023-01-16 03:52:32 382.47 KB
Mokyklos-darželio darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl Covid-19 ligos organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-16 03:56:22 131.26 KB
Korupcijos prevencija
Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2023-01-16 04:01:19 221.37 KB