Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis
Dokumentai
Administracinė informacija Atnaujinta Dydis
Nuostatai
Mokyklos-darželio-Nuostatai.pdf 2020-04-08 04:01:07 1.46 MB
Planavimo dokumentai
Mokyklos-darželio 2018-2019-m.m. veiklos-planas 2020-04-08 04:02:35 569.66 KB
Mokyklos-darželio 2015-2019 m. strateginis planas 2020-04-08 08:28:53 532.95 KB
Mokyklos-darželio 2018-2019 m.m. metinio veiklos plano priedas 2019 m.m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2020-04-09 10:36:28 628.42 KB
Mokyklos-darželio 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2020-04-08 10:44:29 421.26 KB
Mokyklos-darželio 2020 m. metinis veiklos planas 2020-04-08 17:12:51 679.7 KB
Mokyklos-darželio 2020-2024 m. strateginis planas 2020-04-08 04:01:59 737.77 KB
Viešieji pirkimai
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2020-04-08 03:54:47 248.99 KB
Biudžetiniai metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, pirkimų ir paslaugų planas 2019 m. 2020-04-08 03:54:45 2.63 MB
Kiti dokumentai
Mokyklos-darželio darbo tvarkos taisyklės 2020-04-08 04:02:39 471.12 KB
Mokyklos-darželio mokytojų etikos kodeksas 2020-04-08 04:01:42 202.49 KB
Pradinio ugdymo mokytojų dienynų, neformaliojo ugdymo dienynų sudarymo elektroninio dienyno dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2020-04-09 15:18:23 438.78 KB
Darbo užmokestis
Mokyklos-darželio darbo apmokėjimo sistemos tvarka 2020-04-08 16:36:55 436.36 KB
Civilinė sauga
Mokyklos-darželio 2019-2021 m. ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas 2020-04-08 20:45:10 422.95 KB
Mokyklos-darželio veiksmų planas nustačius COVID-19 20-03-23 2020-04-09 13:12:33 382.47 KB
Korupcijos prevencija
Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2020-04-08 04:02:25 221.37 KB