Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis
Dokumentai
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai Atnaujinta Dydis
Sprendimas dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo 2019-11-17 09:51:01 7.02 MB
Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo 2019-11-11 15:34:23 276.67 KB
Sprendimas dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo 2019-11-16 18:40:06 2.89 MB
Sprendimas dėl mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2019-11-18 09:58:22 1.39 MB
Sprendimas dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2019-11-19 20:18:10 282.75 KB
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrojo plano patvirtinimo 2019-11-19 08:14:10 387.9 KB