Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai Atnaujinta Dydis
Sprendimas dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo 2023-01-16 04:00:46 7.02 MB
Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo 2023-01-16 04:00:52 276.67 KB
Sprendimas dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo 2023-01-16 04:00:56 2.89 MB
Sprendimas dėl mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2023-01-16 04:01:03 1.39 MB
Sprendimas dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2023-01-16 23:07:35 282.75 KB
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrojo plano patvirtinimo 2023-01-16 04:01:15 387.9 KB