Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis
Dokumentai
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai Atnaujinta Dydis
Sprendimas dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo 2020-07-11 01:14:50 7.02 MB
Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo 2020-07-15 05:46:28 276.67 KB
Sprendimas dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo 2020-07-12 22:13:37 2.89 MB
Sprendimas dėl mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo 2020-07-13 05:50:53 1.39 MB
Sprendimas dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2020-07-12 19:46:22 282.75 KB
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrojo plano patvirtinimo 2020-07-13 09:36:41 387.9 KB