Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis
Dokumentai
Tėvams Atnaujinta Dydis
Mokestis už maitinimą
Informacija tėveliams mokantiems per internetinę bankininkystę 2020-06-03 07:59:32 12.33 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka 2020-05-31 09:06:54 270.7 KB
Mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašas 2020-05-25 16:20:47 66.71 KB
Prašymų formos
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2020-06-02 02:21:58 173.09 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš klasės-grupės sąrašų 2020-06-02 17:34:14 172.77 KB
Prašymas dėl maitinimo nutraukimo mokykloje 2020-06-03 08:41:29 169.28 KB
Prašymas dėl maitinimo skyrimo mokykloje 2020-06-02 15:28:53 169.23 KB
Prašymas dėl maitinimo tipo keitimo mokykloje 2020-06-02 18:57:58 170.01 KB
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio lankymo 2020-06-02 02:24:30 179.03 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2020-06-02 06:40:06 180.36 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2020-05-31 23:11:19 173.54 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų lankymo 2020-06-03 05:49:56 177.89 KB
Priėmimo tvarka į mokyklą- darželį
Priėmimo į vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020-06-02 02:25:23 396.52 KB
Vaikų priėmimo į Vilniaus švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas 2020-06-03 07:32:57 359.83 KB
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas 2020-06-02 01:37:13 214.34 KB
Sutarčių formos
Mokyklos-darželio mokymosi pradinėse klasėse sutartis 2020-06-02 13:51:11 398.14 KB
Uniformos
Mokyklos-darželio mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2020-06-02 02:26:39 49.47 KB
Pamokų lankomumo tvarka
Pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2020-06-02 02:07:04 246.13 KB
Mobiliųjų telefonų naudojimosi taisyklės mokykloje
Mobiliųjų telefonų naudojimosi mokykloje taisyklės 2020-06-02 19:53:22 182.42 KB