Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis
Dokumentai
Tėvams Atnaujinta Dydis
Mokestis už maitinimą
Mokesčio už vaiko išlaikymą vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas 2019-11-16 19:34:55 232.61 KB
Informacija tėveliams mokantiems per internetinę bankininkystę 2019-11-15 20:49:49 12.33 KB
Prašymų formos
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2019-11-19 12:18:53 173.09 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš klasės-grupės sąrašų 2019-11-15 21:25:42 172.77 KB
Prašymas dėl maitinimo nutraukimo mokykloje 2019-11-17 05:22:16 169.28 KB
Prašymas dėl maitinimo skyrimo mokykloje 2019-11-15 09:27:55 169.23 KB
Prašymas dėl maitinimo tipo keitimo mokykloje 2019-11-19 16:20:54 170.01 KB
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio lankymo 2019-11-19 09:23:32 179.03 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2019-11-19 14:57:44 180.36 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2019-11-17 23:55:19 173.54 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų lankymo 2019-11-19 16:16:34 177.89 KB
Priėmimo tvarka į mokyklą- darželį
Priėmimo į vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2019-11-16 19:35:27 396.52 KB
Vaikų priėmimo į vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas 2019-11-17 15:00:58 683.28 KB
Sutarčių formos
Mokyklos-darželio mokymosi pradinėse klasėse sutartis 2019-11-14 16:22:52 398.14 KB
Uniformos
Mokyklos-darželio mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2019-11-14 23:08:50 49.47 KB
Pamokų lankomumo tvarka
Pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2019-11-17 17:09:05 246.13 KB