Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis
Dokumentai
Tėvams Atnaujinta Dydis
Mokestis už maitinimą
Informacija tėveliams mokantiems per internetinę bankininkystę 2021-01-18 06:42:31 12.33 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka 2021-01-19 23:49:15 270.7 KB
Mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašas 2021-01-18 08:48:46 66.71 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas(atnaujintas) 2021-01-18 15:01:01 250.66 KB
Prašymų formos
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2021-01-20 00:56:15 173.09 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš klasės-grupės sąrašų 2021-01-18 06:42:39 172.77 KB
Prašymas dėl maitinimo nutraukimo mokykloje 2021-01-20 11:15:30 169.28 KB
Prašymas dėl maitinimo skyrimo mokykloje 2021-01-18 06:42:49 169.23 KB
Prašymas dėl maitinimo tipo keitimo mokykloje 2021-01-18 13:18:50 170.01 KB
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio lankymo 2021-01-19 21:53:46 179.03 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2021-01-18 06:43:07 180.36 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2021-01-20 08:39:30 173.54 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų lankymo 2021-01-18 06:31:50 177.89 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo darželyje 2021-01-18 06:37:50 253.67 KB
Prašymas dėl vaiko ligos pateisinimo 2021-01-18 06:37:53 252.08 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo mokinių atostogų laikotarpiu 2021-01-19 21:51:38 253.56 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo vasaros laikotarpiu 2021-01-18 18:55:41 252.47 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) karantino laikotarpiu 2021-01-20 04:53:08 178.07 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) izoliacijos laikotarpiu 2021-01-18 06:39:59 180.05 KB
Priėmimo tvarka į mokyklą- darželį
Priėmimo į vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-01-18 06:43:10 396.52 KB
Vaikų priėmimo į Vilniaus švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas 2021-01-18 06:32:24 359.83 KB
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas 2021-01-18 06:33:25 214.34 KB
Sutarčių formos
Mokyklos-darželio mokymosi pradinėse klasėse sutartis 2021-01-19 17:55:41 401.42 KB
Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis 2021-01-20 14:09:03 202.12 KB
Uniformos
Mokyklos-darželio mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2021-01-19 14:31:42 49.47 KB
Pamokų lankomumo tvarka
Pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2021-01-18 06:31:09 246.13 KB
Mobiliųjų telefonų naudojimosi taisyklės mokykloje
Mobiliųjų telefonų naudojimosi mokykloje taisyklės 2021-01-18 06:32:36 182.42 KB