Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis

Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2019-10-17 19:52 Dokumentas atnaujintas: Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų
2. 2019-10-17 19:42 Dokumentas atnaujintas: Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų lankymo
3. 2019-10-15 13:31 Naujiena sukurta: Dailaus rašto konkurso "Atrask rašto paslaptį" I etapo rezultatai
4. 2019-10-15 12:36 Naujiena sukurta: Projektas" Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis"
5. 2019-10-14 15:49 Naujiena sukurta: Akcija "Auginkime vieni kitus"
6. 2019-10-14 09:26 Dokumentas sukurtas: Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų lankymo
7. 2019-10-14 09:16 Dokumentas sukurtas: Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų
8. 2019-10-11 11:45 Dokumentas išstrintas: Įsakymas dėl gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių tvirtinimo
9. 2019-10-11 11:45 Dokumentas išstrintas: Sprendimas dėl draudimo rūkyti
10. 2019-10-11 11:45 Dokumentas išstrintas: Sprendimas dėl alkoholio bei tabako vartojimo prevencijos ir kontrolės
11. 2019-10-11 04:31 Dokumentas atnaujintas: Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
12. 2019-10-11 04:31 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus aušros mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo programa
13. 2019-10-11 04:31 Dokumentas atnaujintas: 2017 m. Aušros mokyklos-darželio lėšų ataskaita
14. 2019-10-11 04:30 Dokumentas atnaujintas: 2016 m finansine ataskaita
15. 2019-10-11 04:30 Dokumentas atnaujintas: 2015 m. lėšų ataskaita
16. 2019-10-11 04:30 Dokumentas atnaujintas: Mokesčio už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą tvarkos aprašas
17. 2019-10-11 04:30 Dokumentas atnaujintas: 2016 m. Aušros mokyklos-darželio lėšų ataskaita
18. 2019-10-11 04:30 Dokumentas atnaujintas: Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarka
19. 2019-10-11 04:30 Dokumentas atnaujintas: 2015 m. biudžetas
20. 2019-10-11 04:30 Dokumentas atnaujintas: 2014 m. ugdymo lėšų ataskaita
21. 2019-10-11 04:30 Dokumentas atnaujintas: 2014 m. 2 proc. ataskaita
22. 2019-10-11 04:30 Dokumentas atnaujintas: 2015 m. finansinės ataskaitos
23. 2019-10-11 04:29 Dokumentas atnaujintas: Mokyklos-darželio mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas
24. 2019-10-11 04:29 Dokumentas atnaujintas: Vaikų priėmimo į vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas
25. 2019-10-11 04:29 Dokumentas atnaujintas: Priėmimo į vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
26. 2019-10-11 04:29 Dokumentas atnaujintas: Prašymas dėl maitinimo nutraukimo mokykloje
27. 2019-10-11 04:29 Dokumentas atnaujintas: Prašymas dėl išbraukimo iš klasės-grupės sąrašų
28. 2019-10-11 04:29 Dokumentas atnaujintas: Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo
29. 2019-10-11 04:28 Dokumentas atnaujintas: Mokyklos-darželio nuostatai
30. 2019-10-11 04:28 Dokumentas atnaujintas: Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės
31. 2019-10-11 04:28 Dokumentas atnaujintas: Vilniaus aušros mokyklos-darželio darbo tvarkos taisyklės
32. 2019-10-11 04:28 Dokumentas atnaujintas: Mokyklos-darželio 2015-2019 m. strateginis planas
33. 2019-10-11 04:28 Dokumentas atnaujintas: Mokyklos-darželio 2018-2019-m.m. veiklos-planas
34. 2019-10-11 04:28 Dokumentas atnaujintas: Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės
35. 2019-10-11 04:28 Dokumentas atnaujintas: Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika
36. 2019-10-11 04:27 Dokumentas atnaujintas: Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla
37. 2019-10-11 04:27 Dokumentas atnaujintas: Sprendimas dėl alkoholio bei tabako vartojimo prevencijos ir kontrolės
38. 2019-10-11 04:27 Dokumentas atnaujintas: Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrojo plano patvirtinimo
39. 2019-10-11 04:27 Dokumentas atnaujintas: Sprendimas dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
40. 2019-10-11 04:27 Dokumentas atnaujintas: Sprendimas dėl mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo
41. 2019-10-11 04:27 Dokumentas atnaujintas: Sprendimas dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo
42. 2019-10-11 04:27 Dokumentas atnaujintas: Sprendimas dėl draudimo rūkyti
43. 2019-10-11 04:27 Dokumentas atnaujintas: Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo
44. 2019-10-11 04:26 Dokumentas atnaujintas: Sprendimas dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo
45. 2019-10-11 04:26 Dokumentas atnaujintas: Įsakymas dėl gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių tvirtinimo
46. 2019-10-11 04:26 Dokumentas atnaujintas: Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas
47. 2019-10-11 04:26 Dokumentas atnaujintas: Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas
48. 2019-10-11 04:26 Dokumentas atnaujintas: Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas
49. 2019-10-11 04:26 Dokumentas atnaujintas: Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V-766 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
50. 2019-10-11 04:26 Dokumentas atnaujintas: Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 2 priedas

Atnaujinta: 2019-10-09
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Naujienos
 • Valgiaraštis
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.20 - 12.05
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.15 - 14.00
Iki rudens atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.