Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis

Mokytojo padėjėjas

Mokytojo padėjėjas padeda mokiniams, turintiems vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti.

Mokytojo padėjėjas:

 • paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
 • padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
 • padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;
 • teikia informaciją mokinių, su kuriais dirba, tėvams (globėjams, rūpintojams);
 • dirba kartu su mokytoju pamokoje.

Svarbu: padėjėjas nevertina mokinio žinių, neveda pamokų vietoj mokytojo, nedaro už mokinį to, ką jis gali atlikti pats.

Mokykloje-darželyje mokytojo padėjėjomis  dirba:

Dominyka Orlaitė Mokytojo padėjėja

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

8.00-11.00

11.40-12.40

Antradienis

9.00-11.00

11.40-12.40

Trečiadienis

-

Ketvirtadienis

9.55-10.55

11.40-13.40

Penktadienis -

Irina Draukšienė Mokytojo padėjėja

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

7.40-11.40

Antradienis

7.40-11.40

Trečiadienis

7.40-11.40

Ketvirtadienis

7.40-11.40

Penktadienis 7.40-11.40

Dovilė Vieraitienė Mokytojo padėjėja

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

9.55-10.55

11.40-12.40

Antradienis

9.55-10.55

11.40-12.40

Trečiadienis

9.00-10.00

12.35-13.35

Ketvirtadienis

9.00-10.00

13.30-14.30

Penktadienis

9.00-10.00

10.00-11.00

Jūratė Matuzonienė Mokytojo padėjėja

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

9.55-10.55

13.30-14.30

Antradienis

11.40-12.40

Trečiadienis

-

Ketvirtadienis

9.00-14.15

Penktadienis 9.00-11.00

Gintarė Giniotienė Mokytojo padėjėja

 

Atnaujinta: 2020-09-17
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Naujienos
 • Valgiaraštis
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.20 - 12.05
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.15 - 14.00