Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis

Mokytojo padėjėjas

MOKYTOJO PADĖJĖJAS padeda mokiniams, turintiems vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti.

Mokytojo padėjėjas:

 • paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
 • padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
 • padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;
 • teikia informaciją mokinių, su kuriais dirba, tėvams (globėjams, rūpintojams);
 • dirba kartu su mokytoju pamokoje.

Svarbu: padėjėjas nevertina mokinio žinių, neveda pamokų vietoj mokytojo, nedaro už mokinį to, ką jis gali atlikti pats.

  Mokykloje-darželyje mokytojo padėjėjomis dirba:

Vardas, pavardė Klasė
Sandra Puškorienė 1a
Daiva Stankevičienė 1c
Jūratė Matuzonienė 2a
Dovilė Vieraitienė 3a
Irina Draukšienė 4a
Daiva Pranckevičienė 4b

 

Atnaujinta: 2023-01-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Naujienos
 • Valgiaraštis
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.20 – 12.05
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.15 – 14.00