Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis

Aktualu tėvams

Tėvams Atnaujinta Dydis
Mokestis už maitinimą
Informacija tėveliams mokantiems per internetinę bankininkystę 2022-01-23 21:08:06 12.33 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka 2022-01-23 16:33:23 270.7 KB
Mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašas 2022-01-23 16:45:56 66.71 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas(atnaujintas) 2022-01-23 16:40:11 250.66 KB
Prašymų formos
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2022-01-23 23:28:26 173.09 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš klasės-grupės sąrašų 2022-01-23 16:11:08 172.77 KB
Prašymas dėl maitinimo nutraukimo mokykloje 2022-01-23 19:21:39 169.28 KB
Prašymas dėl maitinimo skyrimo mokykloje 2022-01-23 16:13:46 169.23 KB
Prašymas dėl maitinimo tipo keitimo mokykloje 2022-01-23 16:11:39 170.01 KB
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio lankymo 2022-01-23 16:06:40 179.03 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2022-01-23 16:10:52 180.36 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2022-01-23 16:39:08 173.54 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų lankymo 2022-01-23 16:27:05 177.89 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo darželyje 2022-01-23 16:29:58 253.67 KB
Prašymas dėl vaiko ligos pateisinimo 2022-01-23 16:52:13 252.08 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo mokinių atostogų laikotarpiu 2022-01-23 21:46:10 253.56 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo vasaros laikotarpiu 2022-01-23 16:28:39 252.47 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) karantino laikotarpiu 2022-01-23 16:38:37 178.07 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) izoliacijos laikotarpiu 2022-01-23 16:51:57 180.05 KB
Priėmimo tvarka į mokyklą- darželį
Priėmimo į vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2022-01-23 16:07:27 396.52 KB
Vaikų priėmimo į Vilniaus švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas 2022-01-23 16:44:38 359.83 KB
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas 2022-01-23 16:32:04 214.34 KB
Sutarčių formos
Mokyklos-darželio mokymosi pradinėse klasėse sutartis 2022-01-23 16:12:11 401.42 KB
Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis 2022-01-24 00:49:25 202.12 KB
Uniformos
Mokyklos-darželio mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2022-01-23 16:10:20 49.47 KB
Pamokų lankomumo tvarka
Pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2022-01-23 16:32:51 246.13 KB
Mobiliųjų telefonų naudojimosi taisyklės mokykloje
Mobiliųjų telefonų naudojimosi mokykloje taisyklės 2022-01-23 16:33:54 182.42 KB

 

Atnaujinta: 2020-09-06
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Naujienos
  • Valgiaraštis
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 11.20 - 12.05
  • 5. 12.15 - 13.00
  • 6. 13.15 - 14.00