Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis

Aktualu tėvams

Tėvams Atnaujinta Dydis
Mokestis už maitinimą
Informacija tėveliams mokantiems per internetinę bankininkystę 2022-07-05 08:06:55 12.33 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka 2022-07-05 08:41:51 270.7 KB
Mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašas 2022-07-05 01:00:28 66.71 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas(atnaujintas) 2022-06-28 19:02:01 250.66 KB
Prašymų formos
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2022-07-05 08:15:40 173.09 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš klasės-grupės sąrašų 2022-07-05 08:12:01 172.77 KB
Prašymas dėl maitinimo nutraukimo mokykloje 2022-07-05 08:11:31 169.28 KB
Prašymas dėl maitinimo skyrimo mokykloje 2022-07-05 08:14:55 169.23 KB
Prašymas dėl maitinimo tipo keitimo mokykloje 2022-07-05 08:12:32 170.01 KB
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio lankymo 2022-07-05 08:07:26 179.03 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2022-07-05 08:11:46 180.36 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2022-07-05 01:12:37 173.54 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų lankymo 2022-07-05 08:31:54 177.89 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo darželyje 2022-07-05 08:36:14 253.67 KB
Prašymas dėl vaiko ligos pateisinimo 2022-07-01 13:16:31 252.08 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo mokinių atostogų laikotarpiu 2022-07-05 04:39:12 253.56 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo vasaros laikotarpiu 2022-07-05 08:33:57 252.47 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) karantino laikotarpiu 2022-07-03 23:52:04 178.07 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) izoliacijos laikotarpiu 2022-07-05 01:26:58 180.05 KB
Priėmimo tvarka į mokyklą- darželį
Priėmimo į vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2022-07-05 08:08:11 396.52 KB
Vaikų priėmimo į Vilniaus švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas 2022-07-02 11:07:11 359.83 KB
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas 2022-07-05 08:39:02 214.34 KB
Sutarčių formos
Mokyklos-darželio mokymosi pradinėse klasėse sutartis 2022-07-05 08:13:03 401.42 KB
Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis 2022-07-05 08:35:13 202.12 KB
Uniformos
Mokyklos-darželio mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2022-07-05 08:11:15 49.47 KB
Pamokų lankomumo tvarka
Pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2022-07-05 08:41:05 246.13 KB
Mobiliųjų telefonų naudojimosi taisyklės mokykloje
Mobiliųjų telefonų naudojimosi mokykloje taisyklės 2022-07-05 08:43:07 182.42 KB

 

Atnaujinta: 2020-09-06
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Naujienos
  • Valgiaraštis
Pamokų laikas
1. 08.00 - 08.45
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 11.20 - 12.05
  • 5. 12.15 - 13.00
  • 6. 13.15 - 14.00