Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis

Aktualu tėvams

Tėvams Atnaujinta Dydis
Mokestis už maitinimą
Informacija tėveliams mokantiems per internetinę bankininkystę 2020-06-06 14:28:49 12.33 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka 2020-06-06 14:28:58 270.7 KB
Mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašas 2020-06-06 14:29:08 66.71 KB
Prašymų formos
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2020-06-06 14:29:17 173.09 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš klasės-grupės sąrašų 2020-06-06 14:29:27 172.77 KB
Prašymas dėl maitinimo nutraukimo mokykloje 2020-06-06 14:29:37 169.28 KB
Prašymas dėl maitinimo skyrimo mokykloje 2020-06-06 14:29:47 169.23 KB
Prašymas dėl maitinimo tipo keitimo mokykloje 2020-06-06 14:29:56 170.01 KB
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio lankymo 2020-06-06 14:30:06 179.03 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2020-06-06 14:30:16 180.36 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2020-06-06 14:30:26 173.54 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų lankymo 2020-06-06 14:30:36 177.89 KB
Priėmimo tvarka į mokyklą- darželį
Priėmimo į vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020-06-06 14:30:46 396.52 KB
Vaikų priėmimo į Vilniaus švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas 2020-06-06 14:44:46 359.83 KB
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas 2020-06-06 14:31:05 214.34 KB
Sutarčių formos
Mokyklos-darželio mokymosi pradinėse klasėse sutartis 2020-06-06 14:31:14 398.14 KB
Uniformos
Mokyklos-darželio mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2020-06-06 14:31:24 49.47 KB
Pamokų lankomumo tvarka
Pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2020-06-06 14:31:33 246.13 KB
Mobiliųjų telefonų naudojimosi taisyklės mokykloje
Mobiliųjų telefonų naudojimosi mokykloje taisyklės 2020-06-06 14:31:42 182.42 KB

 

Atnaujinta: 2020-03-24
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Naujienos
  • Valgiaraštis
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 11.20 - 12.05
  • 5. 12.15 - 13.00
  • 6. 13.15 - 14.00