Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis

Aktualu tėvams

Tėvams Atnaujinta Dydis
Mokestis už maitinimą
Informacija tėveliams mokantiems per internetinę bankininkystę 2020-09-19 12:20:59 12.33 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka 2020-09-19 14:23:42 270.7 KB
Mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašas 2020-09-20 10:04:27 66.71 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas(atnaujintas) 2020-09-19 13:20:14 250.66 KB
Prašymų formos
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2020-09-17 05:59:19 173.09 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš klasės-grupės sąrašų 2020-09-17 03:46:46 172.77 KB
Prašymas dėl maitinimo nutraukimo mokykloje 2020-09-20 05:24:05 169.28 KB
Prašymas dėl maitinimo skyrimo mokykloje 2020-09-19 03:16:20 169.23 KB
Prašymas dėl maitinimo tipo keitimo mokykloje 2020-09-20 08:06:36 170.01 KB
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio lankymo 2020-09-17 03:37:18 179.03 KB
Visos dienos mokyklos grupės lankymo prašymas 2020-09-20 17:04:10 180.36 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2020-09-20 18:19:22 173.54 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų lankymo 2020-09-20 09:36:28 177.89 KB
Priėmimo tvarka į mokyklą- darželį
Priėmimo į vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020-09-20 15:41:02 396.52 KB
Vaikų priėmimo į Vilniaus švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-20 15:26:41 359.83 KB
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas 2020-09-20 14:02:00 214.34 KB
Sutarčių formos
Mokyklos-darželio mokymosi pradinėse klasėse sutartis 2020-09-19 23:28:25 401.42 KB
Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis 2020-09-20 20:54:54 202.1 KB
Uniformos
Mokyklos-darželio mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2020-09-18 02:48:02 49.47 KB
Pamokų lankomumo tvarka
Pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2020-09-20 04:01:25 246.13 KB
Mobiliųjų telefonų naudojimosi taisyklės mokykloje
Mobiliųjų telefonų naudojimosi mokykloje taisyklės 2020-09-18 19:32:25 182.42 KB

 

Atnaujinta: 2020-09-06
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Naujienos
  • Valgiaraštis
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 11.20 - 12.05
  • 5. 12.15 - 13.00
  • 6. 13.15 - 14.00