Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis

Aktualu tėvams

Tėvams Atnaujinta Dydis
Mokestis už maitinimą
Informacija tėveliams mokantiems per internetinę bankininkystę 2020-12-02 02:02:55 12.33 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka 2020-12-03 09:26:50 270.7 KB
Mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašas 2020-11-30 07:28:12 66.71 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas(atnaujintas) 2020-12-04 20:22:48 250.66 KB
Prašymų formos
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2020-12-05 02:03:23 173.09 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš klasės-grupės sąrašų 2020-11-30 22:38:41 172.77 KB
Prašymas dėl maitinimo nutraukimo mokykloje 2020-12-01 18:53:03 169.28 KB
Prašymas dėl maitinimo skyrimo mokykloje 2020-11-30 11:00:47 169.23 KB
Prašymas dėl maitinimo tipo keitimo mokykloje 2020-11-30 09:49:25 170.01 KB
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio lankymo 2020-12-02 17:54:42 179.03 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2020-12-01 23:48:32 180.36 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2020-11-30 09:14:32 173.54 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų lankymo 2020-12-03 18:43:22 177.89 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo darželyje 2020-11-30 00:05:46 253.67 KB
Prašymas dėl vaiko ligos pateisinimo 2020-11-26 19:24:44 252.08 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo mokinių atostogų laikotarpiu 2020-11-24 02:49:40 253.56 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo vasaros laikotarpiu 2020-12-03 05:05:51 252.47 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) karantino laikotarpiu 2020-12-03 14:10:09 178.07 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) izoliacijos laikotarpiu 2020-12-03 14:24:48 180.05 KB
Priėmimo tvarka į mokyklą- darželį
Priėmimo į vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020-11-30 08:15:20 396.52 KB
Vaikų priėmimo į Vilniaus švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas 2020-11-30 13:03:37 359.83 KB
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas 2020-12-04 12:39:57 214.34 KB
Sutarčių formos
Mokyklos-darželio mokymosi pradinėse klasėse sutartis 2020-12-03 17:30:31 401.42 KB
Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis 2020-12-05 03:13:37 202.12 KB
Uniformos
Mokyklos-darželio mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2020-12-03 11:50:15 49.47 KB
Pamokų lankomumo tvarka
Pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2020-11-30 10:00:45 246.13 KB
Mobiliųjų telefonų naudojimosi taisyklės mokykloje
Mobiliųjų telefonų naudojimosi mokykloje taisyklės 2020-12-04 22:32:04 182.42 KB

 

Atnaujinta: 2020-09-06
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Naujienos
  • Valgiaraštis
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 11.20 - 12.05
  • 5. 12.15 - 13.00
  • 6. 13.15 - 14.00