Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis

Aktualu tėvams

Tėvams Atnaujinta Dydis
Mokestis už maitinimą
Informacija tėveliams mokantiems per internetinę bankininkystę 2021-05-12 03:50:47 12.33 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka 2021-05-13 13:05:41 270.7 KB
Mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašas 2021-05-12 03:49:17 66.71 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas(atnaujintas) 2021-05-13 13:03:47 250.66 KB
Prašymų formos
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2021-05-13 13:35:47 173.09 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš klasės-grupės sąrašų 2021-05-13 13:10:36 172.77 KB
Prašymas dėl maitinimo nutraukimo mokykloje 2021-05-13 03:20:42 169.28 KB
Prašymas dėl maitinimo skyrimo mokykloje 2021-05-12 20:43:09 169.23 KB
Prašymas dėl maitinimo tipo keitimo mokykloje 2021-05-13 08:56:10 170.01 KB
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio lankymo 2021-05-13 03:32:25 179.03 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2021-05-13 12:29:32 180.36 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2021-05-13 08:36:03 173.54 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų lankymo 2021-05-12 03:40:19 177.89 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo darželyje 2021-05-12 03:47:02 253.67 KB
Prašymas dėl vaiko ligos pateisinimo 2021-05-12 03:47:12 252.08 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo mokinių atostogų laikotarpiu 2021-05-12 03:47:22 253.56 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo vasaros laikotarpiu 2021-05-12 03:47:34 252.47 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) karantino laikotarpiu 2021-05-13 09:53:15 178.07 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) izoliacijos laikotarpiu 2021-05-12 22:56:11 180.05 KB
Priėmimo tvarka į mokyklą- darželį
Priėmimo į vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-05-12 04:44:02 396.52 KB
Vaikų priėmimo į Vilniaus švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas 2021-05-13 10:36:51 359.83 KB
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas 2021-05-12 18:26:11 214.34 KB
Sutarčių formos
Mokyklos-darželio mokymosi pradinėse klasėse sutartis 2021-05-13 00:12:45 401.42 KB
Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis 2021-05-12 23:13:12 202.12 KB
Uniformos
Mokyklos-darželio mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2021-05-13 11:12:18 49.47 KB
Pamokų lankomumo tvarka
Pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2021-05-13 07:51:24 246.13 KB
Mobiliųjų telefonų naudojimosi taisyklės mokykloje
Mobiliųjų telefonų naudojimosi mokykloje taisyklės 2021-05-13 05:49:19 182.42 KB

 

Atnaujinta: 2020-09-06
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Naujienos
  • Valgiaraštis
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 11.20 - 12.05
  • 5. 12.15 - 13.00
  • 6. 13.15 - 14.00