Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis

Maitinimas

Maistas gaminamas mokyklos-darželio virtuvėje. 

Mokykla-darželis dalyvauja pieno vartojimo produktų programose “Pienas vaikams” ir "Vaisiai vaikams".

Mokyklai-darželiui maisto produktus teikia: UAB "SANITEX", UAB "HANDELSHUS"

VALGIARAŠTIS

Organizuojant vaikų maitinimą yra sudaromi perspektyviniai valgiaraščiai 20- iai dienų su apskaičiuota paros maisto raciono energetine verte.

Maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraščiai 6-10 m. mokiniams 2021-10-14 00:02:48 626.41 KB
Valgiaraščiai 3-6 m. vaikams 2021-10-15 13:56:57 635.56 KB
Mokyklos-darželio vaikų maitinimo tvarkos aprašas 2021-10-15 19:21:28 257.32 KB
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2018-04-10 Nr. V-394 2021-10-14 02:17:08 518.1 KB
Sprendimas dėl socialinės paramos teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje 2021-10-15 15:45:00 270.41 KB

MAITINIMO GRAFIKAS

Laikas Grupės, klasės
PUSRYČIAI:
8.30

"Kodėlčiukai" gr. (grupėje)

"Naminukai"  gr. (grupėje)

"Pabiručiai" gr. (grupėje)

9.00

"Gudručiai" gr. (valgykloje)

"Smalsučiai" gr. (grupėje)

PRIEŠPIEČIAI:
10.00 1-4 kl, visos darželio grupės
PIETŪS:
10.35 3a, 3b kl.
11.25 1a kl.
11.40 2a kl.
12.00

4a kl. 

12.55 4b, 4c kl.
11.30

"Naminukai"  gr. (grupėje)

12.00

"Kodėlčiukai" gr. (grupėje)

"Pabiručiai" gr. (grupėje)

12.15

"Gudručiai" gr. (valgykloje)

12.30 "Smalsučiai" gr. (grupėje)
PAVAKARIAI:
14.00 3a, 3b kl.
14.20 1a kl.
14.35 2a kl.
15.10 4b, 4c kl.
15.30

„Naminukai“ gr. (grupėje)

"Kodėlčiukai" gr. (grupėje)

"Pabiručiai" gr. (grupėje)

16.00

"Gudručiai" gr. (valgykloje)

"Smalsučiai" gr. (grupėje)

MAITINIMO KAINOS

Darželis Kaina
Visa diena 2,50 €
Mokykla Kaina
Pusryčiai 0,84  €
Pietūs 1,54 €
Pavakariai 0,84 €

NEMOKAMAS MAITINIMAS

Priklausomai nuo šeimos pajamų vaikams taikomos lengvatos – nemokamas maitinimas.

Nemokamas maitinimas Atnaujinta Dydis
Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašas 2021-10-14 03:58:35 263.37 KB
Informacija dėl socialinės paramos mokiniams 2021-10-12 23:42:59 259.09 KB

 

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimu Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ patvirtintu Mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašu, karantino, ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ar įvykio laikotarpiu, jei tuo metu sustabdomas maitinimo paslaugų tiekimas mokykloje, o mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu, taip pat, kai mokiniui skirtas mokymas namuose, maitinimas gali būti organizuojamas išduodant maisto davinius, skirtus maitinti ne mokykloje.

 

 

Atnaujinta: 2021-09-10
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Naujienos
  • Valgiaraštis
Pamokų laikas
1. 08.00 - 08.45
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 11.20 - 12.05
  • 5. 12.15 - 13.00
  • 6. 13.15 - 14.00