Matematikos Kengūros 2017 rezultatai: tarp 50 geriausiųjų Lietuvoje

Tarptautiniame  matematikos “Kengūros” konkurse 2b klasės mokinė  Dalia Matuzonytė (mokytoja V. Užkurėnienė)  pateko tarp 50 geriausių moksleivių Lietuvoje. Sveikiname laimėtoją ir  visus dalyvavusius mokinius.

Matematikos Kengūros 2017 rezultatai

Atvelykio šventė „Velykinių kiškučių išdaigos“

Penktadienio rytmetį „Kodėlčiukų“ ir „Pėledžiukų“ grupių vaikučiai, „pavirtę“ kiškučiais susirinko į muzikinę – sportinę pramogą.
Pagrindinis pramogos tikslas – atliepti Velykų įspūdžius, aiškintis
gamtos atbudimo ženklus.
Pramogos metu vaikai „rovė morkas“, „nosytėmis rideno kiaušinius“, „gaudė
kiaušinėlius žiedais“, žaidė estafetes.
Visi patyrė daug džiugių emocijų, o grįžę į grupes rado daug kiškučio dovanų.

Linkėdamos gražaus pavasario auklėtojos metodininkės
S. Mlečkienė, L. Semionovienė

Susitikimai, drąsinantys pokyčiams

2017 m. vasario– kovo mėn. darželyje vyko psichoedukaciniai užsiėmimai – dalis VŠĮ Psichologinės sveikatos centro įgyvendinamo projekto „Vaikų psichologinės sveikatos stiprinimas ugdant jų ir jų tėvų emocines socialines kompetencijas“, kuriuo buvo siekiama stiprinti vaikų psichologinę sveiktatą.

Projektą finansuoja LR Sveikatos apsaugos ministerijos Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas.

Kviečiame paremti mūsų mokyklą-darželį – Jūsų vaikų gerovę!

Gamta apsuko dar vieną ratą – esame Jums dėkingi už džiaugsmus ir pagalbą, atvirus ir nuoširdžius pokalbius, kartu su Jumis džiaugiamės mūsų vaikų pasiekimais, jų asmeniniais atradimais bei laimėjimais.
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu ir jo teikiama galimybe kreipiamės į kiekvieną iš Jūsų kviesdami savo 2 proc. įnašu paremti Vilniaus “Aušros” mokyklą – darželį. Paskatinkite savo artimuosius, draugus, kaimynus paremti mūsų mokyklą. Tikimės, kad Jūsų ir Jūsų artimųjų padedami galėsime kurti šiltesnę, jaukesnę, draugiškesnę ir saugesnę ugdymosi aplinką, skatinančią mūsų vaikų kūrybiškumą.
Džiaugiamės, kad lėšas skiria tiek vaikų tėveliai, tiek mokyklos-darželio darbuotojai.
Paramos lėšų panaudojimo ataskaitos yra skelbiamos mokyklos-darželio svetainėje adresu www.ausros.lt Kaip panaudoti lėšas sprendžia visi bendruomenės nariai (apklausos būdu) bei Mokyklos-darželio taryba.
Dėkojame Jums už paramą mūsų visų mokyklai-darželiui.

“Aušros” mokyklos-darželio bendruomenė

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

Šių mokslo metų balandžio 25 d.–gegužės  4 d. “Aušros” mokyklos-darželio antrų, ketvirtų klasių mokiniai dalyvaus Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Visi mokiniai pasitikrins savo rašymo, skaitymo ir matematikos gebėjimus, ketvirtokai – ir pasaulio pažinimo. Pastaruosius  metus mokinių pasiekimų patikrinime mokykla-darželis dalyvaudavo  savarankiškai.  Šiais metais paraišką teikė Vilniaus miesto savivaldybė ir patikrinime dalyvaus visų Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų atitinkamų klasių mokiniai.

Kiekvienam testus atlikusiam mokiniui bus parengta individuali ataskaita, mokytojui – klasės ataskaita, mokyklai-darželiui – išsami ataskaita, kurioje pateikiami lyginamieji ir kontekstiniai duomenys. Ugdymo konteksto faktoriui įvertinti mokykloje bus atliekama anoniminė 4 klasių mokinių apklausa naudojantis NEC klausimynais.

Su nacionaliniuose tyrimuose naudojamais mokinių klausimynais galite susipažinti  čia

Testai nėra egzaminas, mokiniai nevertinami pažymiu. Tyrimo tikslas – teikti grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus, tobulinti mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą, plėsti surinktų duomenų panaudojimą mokinio individualiems pasiekimams ir ugdymo kokybei gerinti.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, testavimo dieną neturi patirti atskirties, jie turi teisę vienodomis sąlygomis (sudarant būtiniausias jų esminius specialiuosius poreikius atitinkančias sąlygas) dalyvauti mokymosi pasiekimų vertinime ir atlikti tuos pačius standartizuotus testus, kuriuos atlieka visi atitinkamos klasės mokiniai.

Daugiau  informacijos galite rasti www.nec.lt → Diagnostiniai ir standartizuoti testai

Testų vykdymo grafikas

Nurodyto dalyko standartizuotas testas Testo pildymo trukmė Testo vykdymo data
2 KLASĖ
RAŠYMAS, 1 dalis (rašytinio teksto kūrimas) apie 45 min. * Balandžio 25 d.
SKAITYMAS (teksto suvokimas) apie 45 min. * Balandžio 27 d.
RAŠYMAS, 2 dalis (kalbos sistemos pažinimo pagrindai) apie 45 min. * Gegužės  2 d.
MATEMATIKA apie 45 min. * Gegužės 4 d.
4 KLASĖ
RAŠYMAS (rašytinio teksto kūrimo) apie 45 min. Balandžio 25 d.
SKAITYMAS (teksto suvokimas) apie 45 min. Balandžio 27 d.
PASAULIO PAŽINIMAS apie 45 min. Gegužės  2 d.
MATEMATIKA apie 45 min. Gegužės 4 d.

* Laikas, skirtas 2 klasės diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas

Veiksmo savaitė “BE PATYČIŲ 2017″

Kovo 20-24d. mokykla – darželis prisijungė prie kasmetinės akcijos ,,Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2017‘‘, kurią pavadinome Draugystės savaite. Ją pradėjome emblemos ,,Gerumas mus vienija“ kūrimu. Klasės valandėlių metu buvo kalbama apie patyčias, jų pasekmes, apie gerumą, draugiškus ir pagarbius tarpusavio santykius. Pirmo aukšto foje veikė Draugystės paštas, į kurį mokiniai galėjo įmesti laiškus su padėkomis vieni kitiems. Klasėse  vyko akcija ,,Slaptas draugas“, kurios metu kiekvienas mokinys turėjo progą padėti draugui, juo pasirūpinti. Aktų salę papuošė gėlių žiedai su mokinių užrašytomis mintimis apie draugystę, draugą.

Darželinukai taip pat aktyviai dalyvavo: vieni kūrė ,,Draugystės‘‘ saulutę, kiti piešė draugų ratelį, dovanojo piešinius draugams, kalbėjo apie draugiškumą, gražų elgesį ir t.t.

Šią savaitę visi dar kartą prisiminėme, kad ,,mūsų rankos ir žodžiai skirti ne patyčioms!‘‘

Dalinamės gerąja patirtimi

Kovo mėn. mokyklos darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogė Jurgita Umbrasaitė ir auklėtoja metodininkė Stanislava Mlečkienė dalyvavo respublikinėje mokslinėje metodinėje konferencijoje „Nuo raidelių prie žodelių“, kurią organizavo Vilniaus l/d „Pelenė“. Konferencija vyko LR Seimo III-uose rūmuose.

Konferencijos metu pedagogės pristatė savo sukurtas metodines priemones: auklėtoja S. Mlečkienė pristatė priemonę „ABĖCĖLĖ: Paliesk, pajausk, atpažink, pasakyk“, o priešmokyklinio ugdymo pedagogė Jurgita pristatė 2 priemones: „ Dėk raidelę prie raidės ir žodelis suskambės“ ir „Spalvotos raidės“.

Renginio metu pedagogės pasisėmė naujų idėjų savo darbui, dalijosi patirtimi su kitų darželių pedagogais.

Susitikimas su rašytoju Vytautu Račicku

Kovo 23 d. 3a ir 3b klasės susitiko su populiariu, labai mėgiamu vaikų rašytoju Vytautu Račicku. Rašytojas papasakojo apie save, savo kūrybą, paskaitė keletą ištraukų iš savo kūrinių. Vaikams netrūko klausimų. Kas norėjo, galėjo įsigyti knygelių su autoriaus autografu.

Matematikos olimpiados rezultatai

Sveikiname  Vilniaus miesto 2 – 4 klasių mokinių matematikos olimpiados II etapo dalyvius:
2b kl. Dalytę  Matuzonytę, mokytoja V. Užkurėnienė,
3b kl. Liepą Norvaišaitę, mokytoja J. Kindurienė,
4a kl.  Marių Eidimtą, mokytoja R. Tučiuvienė.
Matematikos olimpiados rezultatai

Gamtamokslinė konferencija “Žemė- mūsų rankose”

Kovo 21 d. 13 val. mūsų mokyklos aktų salėje vyko gamtamokslinė mokinių konferencija „Žemė – mūsų rankose“. Pranešimus skaitė kiekvienos klasės atstovai apie šiukšlių rūšiavimą, vandens ir oro taršą,apie nykstančių augalų bei gyvūnų rūšių išsaugojimą, kaip senoliai mylėjo ir garbino Žemę, apie atsinaujinančius energijos šaltinius.

Konferenciją gaubė šilta atmosfera ir noras sužinoti ir suprasti, kaip padėti Žemei.

Pasaulio pažinimo olimpiados rezultatai

Paskelbti Vilniaus miesto 3 – 4 klasių pasaulio pažinimo olimpiados  rezultatai.

“Dainuoju Lietuvai-2017″

Kovo 10 dieną „Aušros“ mokykloje – darželyje vyko jau tradicija tapęs mokinių dainų konkursas „Dainuoju Lietuvai – 2017“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybei  paminėti.

Renginį eilėmis pradėjo pirmokė Saulė Marcinkevičiūtė.

Viso renginio metu dalyvius stebėjo ir gražių žodžių negailėjo komisija, kurią šiemet sudarė mokinių tėveliai ir 4 a klasės mokiniai Jonas bei Dominykas. Prieš kiekvieną pasirodymą ekrane buvo rodomi įvairūs faktai apie Lietuvą, kuriuos visą savaitę ruošė mokiniai.

Tėvelių ir mokinių komisija įvertino pasirodymus ir apdovanojo šventiniais diplomais:

1 a klasė – PATRIOTIŠKIAUSIAI atlikus dainą „Brangiausios spalvos“;

2 a klasė – SKAMBIAUSIAI atlikus dainą „Saulelė“;

2 b klasė – JAUSMINGIAUSIAI atlikus dainą „Lietuva“;

3 a klasė – IŠKILMINGIAUSIAI atlikus dainą „Mano kraštas“;

3 b klasė – SPALVINGIAUSIAI atlikus dainą „Gera“;

4 a klasė – IŠRAIŠKINGIAUSIAI atlikus dainą „Kalnai ant kalnų“

Šventę užbaigėme „Aušros“ mokyklos himnu, o komisija visus apdovanojo šventiniais diplomais.

Matematikos konkursas Pangea 2017

Vasario 22 d. mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo tarptautiniame matematikos konkurse Pangea 2017 pirmąjame etape. Į antrąjį etapą, kuris vyks kovo 18 d., buvo pakviesti:

3a kl. mokinys Matas Stankevičius.

3b kl. mokiniai Liepa Norvaišaitė, Kotryna Sevelionytė, Kajus Malinauskas, Simonas Gedminas.

4a kl. mokiniai Mykolas Gaigalas ir Marius Eidimtas.

Linkime visiems sėkmės.

Įdomybės apie dantukus

Šią savaitę „Kodėlčiukų“ gr. ugdytiniai  pasikvietę įstaigos visuomenės sveikatos specialistę klausėsi pasakojimo, kaip taisyklingai ir sąmoningai reikia rūpintis savo burnos sveikata, kad turėtų sveikus bei stiprius dantukus. Sužinojo, kad reikia dėti dantų pastos ant šepetuko tik žirnio dydžio, o dantukų šepetėlį reikia laikyti galvute į viršų. Na, o nuotaikingas filmukas apie dantukų priežiūrą padėjo įtvirtinti žinias. Kad veikla būtų  įdomesnė ir įsimintina kiekvienas vaikas sau pasigamino po „šepetėlį“.

“Aš būsiu pirmokas”

Vasario 25-osios dienos rytą būsimieji pirmokai  “Smalsučių” gr. ugdytiniai: Greta, Manvydas ir Miglė dalyvavo   viktorinoje “Aš būsiu pirmokas”, kuri  vyko  Saulės privačioje gimnazijoje. Vaikus pasitiko gimnazijos pradinių klasių mokytojos, parengusios linksmą ir nuotaikingą programą. Vyko mažųjų dalyvių prisistatymas „Kas aš esu“. Interaktyvioje klasėje buvo rodomas mokytojų sukurtas animacinis filmas-pasaka “Drugelis Taškutis”. Vyko mažųjų viktorina, kurios metu buvo panaudota interaktyvi balsavimo programa „OPTIVOTE“. Vaikai ir jų tėveliai turėjo galimybę vertinti ir įsivertinti žinias, gebėjimus. Po viktorinos dalyviai buvo apdovanoti „Saulės“ gimnazijos simboliniais ženklais ir diplomais.

“Sportuok ir būsi sveikas”

Ketvirtadienį, vasario 23 dieną, „Pagrandukai“ susirinko į sporto salę. Jų laukė pramoga „Sportuok ir būsi sveikas“. Kad geriau sektųsi atlikti įvairias sportines užduotis, pramogą pradėjome linksmąja „Piratų mankšta“.

Linksmai pasimankštinę, vaikai pasiskirstė komandomis ir žaidė estafetes. Vaikai varžėsi kuri komanda greičiau pralįs pro tunelį, kam gerai seksis padėti kėglį į lanką ir kas greičiau bėga.

Kad sveiki ir stiprūs būtume ne tik mes- “Pagrandukai”, dalyvauti pramogoje pakvietėme ir „Smalsučių“ grupės vaikus. Mažieji atidžiai stebėjo, kaip sekasi varžytis ir atlikti užduotis vyresniems vaikams. „Pagrandukams“ labai patiko, kad kartu su jais sportavo ir vyresnieji  draugai.

Po estafečių dar vaikai pažaidė ir ramų žaidimą. Kupini jėgų ir įspūdžių po  pramogos sugrįžo į grupę.

Lietuvos gimtadienis

Trečiadienio rytą darželinukai atėjo į grupes pasipuošę- jų laukė didelė šventė- Lietuvos gimtadienis.  Šiai šventei vaikai labai atsakingai ruošėsi- mokėsi daineles, eilėraštukus.

Šventę pradėjome iškilmingai- atsistoję sugiedojome Tautinę giesmę. „Smalsučių“ grupės mergaitės  Miglė G. Ir Miglė K.  visiems susirinkusiems papasakojo  interaktyvią istoriją apie Lietuvos simbolius- vėliavą,  himną ir herbą.

„Pelėdžiukų“ ir „Smalsučių“ grupių vaikai dovanojo po dainą. Kartu su „Pagrandukų“ gr. vaikais stebėjome, kaip atrodo Lietuva iš paukščio skrydžio. O su „Kodėlčiukų“ grupės vaikais „plaukėme“ Baltijos jūra, aplankėme svetimas šalis, pasakojome apie savo šalį.

Šventę baigėme bendra daina „Mūsų dienos kaip šventė“.

Sveikatingumo diena 3b klasėje

Vasario 10 d. 3b klasėje vyko technologijų pamoka, kurios mokiniai laukė visą žiemą.

Dar rudenį ant “Žaliosios palangės” vaikai pasėjo įvairių prieskoninių žolelių, kurias patys prižiūrėjo – laistė, purškė, pureno. Ir štai prieš pat atostogas patys pasigamino vaišes. Atsinešė kas pomidorą, kas agurką, aisbergo salotą, ar papriką. Susiskirstę grupelėmis visas daržoves susmulkino, pridėjo pačių augintų prieskoninių žolelių ir galiausiai  smagiai pasivaišino.

Pasaulio pažinimo olimpiados I etapas

Vasario 8 d., trečiadienį, įvyko pasaulio pažinimo 3 – 4 – ųjų klasių mokinių atranka į Vilniaus miesto pasaulio pažinimo olimpiadą. Atranką laimėjo:
Augustas Tomas Vainas 3 a klasė, mokytoja Žaneta Avulienė
Vilniaus miesto pasaulio pažinimo olimpiada įvyks vasario 21 d.  Gerosios Vilties progimazijoje.

“Dantukų diena”

Įstaigos darželio grupių vaikai vasarį – sveikos gyvensenos mėnesį – pradėjo dalyvaudami edukacinėje programėlėje “Dantukų diena”. VŠĮ “Pažangaus Bendradarbiavimo Akademija” lektorė kiekvienoje grupėje pravedė pamokėles, kurių tikslas buvo supažindinti darželinukus kaip taisyklingai prižiūrėti dantukus jų amžiuje.

Pamokėlės metu vaikai sužinojo, kad ėduonies ir dantų ligų paplitimą galima ne tik sumažinti, bet ir jo išvengti. Vaikai bandė patys atkartoti teisingus dantukų valymo judesius ant dantų modelio, sužinojo, kiek pastos reikia dėti ant šepetėlio, kodėl dantukus reikia valyti ne tik vakare, bet ir ryte. Pakartojus ir įtvirtinus dantų priežiūros taisykles buvo parodytas mokomasis filmukas apie dantukų nuotykius.

Copyright @ Vilniaus "Aušros" mokykla – darželis