Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis
Pranešimai
Ugdome mokėjimo mokytis kompetenciją. 
Kiekvieną darbo dieną nuo 12 val.