Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis
Dokumentai
Prašymų formos Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2020-06-02 02:21:58 173.09 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš klasės-grupės sąrašų 2020-06-02 17:34:14 172.77 KB
Prašymas dėl maitinimo nutraukimo mokykloje 2020-06-03 08:41:29 169.28 KB
Prašymas dėl maitinimo skyrimo mokykloje 2020-06-02 15:28:53 169.23 KB
Prašymas dėl maitinimo tipo keitimo mokykloje 2020-06-02 18:57:58 170.01 KB
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio lankymo 2020-06-02 02:24:30 179.03 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2020-06-02 06:40:06 180.36 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2020-05-31 23:11:19 173.54 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų lankymo 2020-06-03 05:49:56 177.89 KB