Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis
Dokumentai
Prašymų formos Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2019-11-19 12:18:53 173.09 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš klasės-grupės sąrašų 2019-11-15 21:25:42 172.77 KB
Prašymas dėl maitinimo nutraukimo mokykloje 2019-11-17 05:22:16 169.28 KB
Prašymas dėl maitinimo skyrimo mokykloje 2019-11-15 09:27:55 169.23 KB
Prašymas dėl maitinimo tipo keitimo mokykloje 2019-11-19 16:20:54 170.01 KB
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio lankymo 2019-11-19 09:23:32 179.03 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2019-11-19 14:57:44 180.36 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2019-11-17 23:55:19 173.54 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų lankymo 2019-11-19 16:16:34 177.89 KB