Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis
Dokumentai
Prašymų formos Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2021-01-20 00:56:15 173.09 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš klasės-grupės sąrašų 2021-01-18 06:42:39 172.77 KB
Prašymas dėl maitinimo nutraukimo mokykloje 2021-01-20 11:15:30 169.28 KB
Prašymas dėl maitinimo skyrimo mokykloje 2021-01-18 06:42:49 169.23 KB
Prašymas dėl maitinimo tipo keitimo mokykloje 2021-01-18 13:18:50 170.01 KB
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio lankymo 2021-01-19 21:53:46 179.03 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2021-01-18 06:43:07 180.36 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2021-01-20 08:39:30 173.54 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų lankymo 2021-01-18 06:31:50 177.89 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo darželyje 2021-01-18 06:37:50 253.67 KB
Prašymas dėl vaiko ligos pateisinimo 2021-01-18 06:37:53 252.08 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo mokinių atostogų laikotarpiu 2021-01-19 21:51:38 253.56 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo vasaros laikotarpiu 2021-01-18 18:55:41 252.47 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) karantino laikotarpiu 2021-01-20 04:53:08 178.07 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) izoliacijos laikotarpiu 2021-01-18 06:39:59 180.05 KB