Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis
Prašymų formos
Prašymų formos Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2023-01-16 04:01:58 173.09 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš klasės-grupės sąrašų 2023-01-19 19:22:53 172.77 KB
Prašymas dėl maitinimo nutraukimo mokykloje 2023-01-19 10:54:12 169.28 KB
Prašymas dėl maitinimo skyrimo mokykloje 2023-01-16 04:02:12 169.23 KB
Prašymas dėl maitinimo tipo keitimo mokykloje 2023-01-16 04:02:16 170.01 KB
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio lankymo 2023-01-16 04:02:20 179.03 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2023-01-16 04:02:24 180.36 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2023-01-19 09:51:49 173.54 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų lankymo 2023-01-16 03:50:52 177.89 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo darželyje 2023-01-16 03:54:18 253.67 KB
Prašymas dėl vaiko ligos pateisinimo 2023-01-17 19:55:41 252.08 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo mokinių atostogų laikotarpiu 2023-01-18 18:41:19 253.56 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo vasaros laikotarpiu 2023-01-16 03:54:35 252.47 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) karantino laikotarpiu 2023-01-16 03:54:56 178.07 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) izoliacijos laikotarpiu 2023-01-17 23:19:16 180.05 KB