Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis

1-4 kl. mokinių ugdymo organizavimas naujais mokslo metais

 • Paskelbė : Žydronė Pipirienė
 • Paskelbta: 2020-08-28
 • Kategorija: Svarbu!

Nuo rugsėjo 1 d. ugdymas vyks įprastu būdu mokykloje.

Vadovaujantis „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo  organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašu“  mokykloje  bus laikomasi tokios TVARKOS:

1. Mokyklą gali lankyti tik sveiki mokiniai, kuriems nepasireiškė viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas...)

2.  Į mokyklą mokiniai atvyksta:

 • 1,2 kl. nuo 7.40-7.55 val.
 • 3-4 kl. nuo 8.35-8.50 val.

3. Tėvams  ėjimas į mokyklos teritoriją ir į mokyklos vidų ribojamas,  išskyrus ypatingus atvejus (vaikui pradėjus karščiuoti ar pasijutus prasčiau) ir pirmokų lydinčius asmenis- iki centrinių mokyklos lauko  durų. Kitais atvejais į mokyklą įeiti galima tik iš anksto suderinus laiką su mokyklos administracija. Įėjus į mokyklą būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones ir laikytis asmens higienos (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.).

4. Mokinių lankančių 1 a kl.  atvykimas bus   vykdomas pro CENTRINES mokyklos lauko duris, palydint tėvams ir pasitinkant kl. mokytojai ar administracijos atstovams.  Išvykimas- pro VAKARINĖS pusės lauko duris.

5. Mokinių, lankančių 2a, 2b, 3a klases atvykimas/išvykimas į mokyklą bus vykdomas pro RYTINĖS pusės lauko duris.  (Susidarius didesniam atėjusių skaičiui,  laikytis saugių atstumų).

6. Mokinių, lankančių 4a, 3b, 3c klases atvykimas/išvykimas į mokyklą bus vykdomas pro VAKARINĖS pusės lauko duris. (Susidarius didesniam atėjusių skaičiui,  laikytis saugių atstumų).

7. Kiekvieną dieną mokiniams prieš pamokas bus matuojama kūno temperatūra ir registruojama mokinių sveikatos būklės žurnale. Mokiniams, kuriems pasireikš karščiavimas(37,3 ir daugiau) ar kurie turės ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kt. užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., kosulys, sloga, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į mokyklą bus neįleidžiami.

8. Pamokos prasidės:

 • 1,2 kl. mokiniams  8.00 val.
 • 3,4 kl. mokiniams  9.00 val.

9. Pamokų laikas:

1 klasė

2 klasė

3-4 klasė

1. 8.00-8.35

1. 8.00-8.45

1. 9.00-9-45

2. 9.00-9.35

2. 9.00-9.45

2. 9.55-10.40

3. 9.55-10.30

3. 9.55-10.40

10.40-11.40 ilgoji pertrauka

10.30-11.40 ilgoji pertrauka

10.40-11.40 ilgoji pertrauka

3. 11.40-12.25

4. 11.40-12.15

4. 11.40-12.25

4. 12.35-13.20

5. 12.35-13.10

5. 12.35-13.20

5. 13.30-14.15

 

6. 13.30-14.15

6. 14.25-15.10

10. Neštis papildomus daiktus (žaidimai.....)  iš namų draudžiama.

11. Esant tinkamoms oro sąlygoms  pamokas ir pertraukos bus organizuojamos  lauke.

12. Apie vaiko neatvykimą ir su vaiko sveikata susijusią informaciją, kuri aktuali priėmimui prašome informuoti kl. mokytoją telefonu.

13.  Švietimo pagalbos specialistų konsultacijas (logopedo, socialinės pedagogės)  teikiamos individualiai ar vienu metu dirbant tik su tos pačios klasės mokiniais.

14. Maitinimą organizuojamas pagal iš anksto parengtą grafiką, judėjimo krypčių žemėlapį mokyklos patalpose. Valgykloje kartu pietaus tik tos pačios klasės mokiniai ir šalia esančių klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve.

Maitinimo grafikas :

Klasė

Pietūs

Pavakariai

1a

10.35 val.

14.00 val.

2a, 2b

10.55 val.

14.25 val.

3c, 3b kl

11.25 val.

14.45 val.

4a,3a kl

13.20 val.

15.15 val.

Nuo  rugsėjo 2 d.  maitinimas  bus organizuojami  tik 1 kl.  ir socialinę paramą gaunantiems mokiniams.

2-4 kl. mokiniams maitinimas bus organizuojamas nuo rugsėjo 7 d.

15. 1 kl. mokinių sveikatą tėvai turi patikrinti iki mokslo metų pradžios. 2-4 kl. mokiniai, kurie   mokslus tęsia toje pačioje ugdymo ar mokymo įstaigoje ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimų galiojimo laikas pratęstas- jie galios iki metų galo.

16. Nuo rugsėjo 7 d. veiks kiekvienoje klasėje (po pamokų)  visos dienos mokyklos  grupės. Grupės bus sudaromos iš tos pačios klasės mokinių.

Visos dienos mokyklos gupių laikas: 

Klasė

Pirmadienis-ketvirtadienis

Penktadienis

1-3 kl.

Iki 18 val

Iki 17 val.

4 kl.

Iki 16 val.

Iki 15 val.

17. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos  vyks laikantis vaikų grupių izoliacijos principo: grupes sudarys tos pačios klasės mokiniai. (Neformaliojo ugdymo veikla derinama)

18. Draudžiama į mokyklą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

19. Ugdymo proceso metu išryškėjus bent menkiausiems vaiko sveikatos negalavimams, Jūs būsite informuoti  tel. ir turėsite skubiai paimti vaiką iš įstaigos.

20. Klasės tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai vyks nuotoliniu būdu. 

 

Tikimės susitarimų laikymosi  ir pagalbos apsaugoti vaikus. Dėl nuolat kintančios esamos  situacijos, galimi  TVARKOS pasikeitimai.

Todėl prašome nuolat pasitikslinti informaciją www.ausros.lt

 

 

 

 

 

 

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Naujienos
 • Valgiaraštis