Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis

Mokytojo padėjėjas

MOKYTOJO PADĖJĖJAS padeda mokiniams, turintiems vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti.

Mokytojo padėjėjas:

 • paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
 • padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
 • padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;
 • teikia informaciją mokinių, su kuriais dirba, tėvams (globėjams, rūpintojams);
 • dirba kartu su mokytoju pamokoje.

Svarbu: padėjėjas nevertina mokinio žinių, neveda pamokų vietoj mokytojo, nedaro už mokinį to, ką jis gali atlikti pats.

  Mokykloje-darželyje mokytojo padėjėjomis dirba:

Vardas, pavardė Klasė
Inga Seliavienė 1a
Gintarė Kiričenko 1b
Irina Draukšienė 2a
Daiva Stankevičienė 2c
Jūratė Matuzonienė 3a
Dovilė Vieraitienė 4a
Marina Rogoliova "Kodėlčiukų" gr.
Eglė Bernotienė "Gudručių" gr

 

Atnaujinta: 2023-09-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Naujienos
 • Valgiaraštis
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50