Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis

4kl. E-NMPP

  • Paskelbė : Žydronė Pipirienė
  • Paskelbta: 2022-03-26
  • Kategorija: Pranešimai

Nacionalinė švietimo agentūra, skatindama savivaldybes ir mokyklas diegti šiuolaikinę, modernią, išsamiais duomenimis grįstą vertinimo kultūrą bei atliepdama šio laikotarpio iššūkius modernizuoti mokinių pasiekimų vertinimą, vykdys elektroninį nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą (toliau – E-NMPP)  4 klasių mokiniams.

E-NMPP paskirtis  – pradėti perėjimą prie elektroninio NMPP vykdymo ir suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie ketvirtokų skaitymo, matematikos, pasaulio pažinimo rezultatus.

E-NMPP bus vykdomas 2022 m. balandžio 1 – 8 dienomis. Šis testavimas  mokykloje-darželyje bus organizuojamas keliais testavimo srautais (žr. 2021–2022 mokslo metų NMPP tvarkaraštis).

Dalyvavimas pasiekimų patikrinime sudarys galimybę savivaldybei ir mokyklai-darželiui gauti apibendrintą grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus, informuoti apie mokinių pasiekimus mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus), modernizuoti mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo procedūras pereinant nuo popierinio prie elektroninio mokinių pasiekimų vertinimo, plėsti ir efektyvinti duomenų, surinktų naudojant šalies lygiu parengtus vertinimo instrumentus, panaudojimą ugdymo kokybei gerinti ir taip prisidėti prie ugdymo kokybės gerinimo.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Naujienos
  • Valgiaraštis