Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis

Dvi 4 klasės dalyvaus tarptautiniame Timss tyrime

  • Paskelbė : Žydronė Pipirienė
  • Paskelbta: 2022-02-03
  • Kategorija: Pranešimai

TIMSS (angl. Trends in International Mathematics and Science Study) – tai tarptautinės švietimo vertinimo  asociacijos IEA (angl. International Association for the  evaluation of Educational Achievement) nuo 1995 m., kas ketverius metus, organizuojamas tarptautinis ketvirtų ir aštuntų klasių mokinių matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrimas. Ši nepriklausoma organizacija tarptautinius pasiekimų tyrimus atlieka nuo 1959 m.

Šio tyrimo tikslas – analizuoti ketvirtų ir aštuntų klasių mokinių matematikos ir gamtos mokslų pasiekimų tendencijas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

TIMSS teikia palyginamuosius duomenis apie tai, kaip mokiniai atlieka matematikos ir gamtos mokslų užduotis po ketverių metų mokymosi pagal pradinio ugdymo programą bei po aštuonerių metų mokymosi pagal pagrindinio ugdymo programą. IEA TIMSS 2023 yra devintasis tyrimo ciklas, pateiksiantis matematikos ir gamtos mokslų pasiekimų tendencijas per 32 metus. Nuo 2019 m. tyrimo ciklo TIMSS perėjo nuo įprasto, naudojant spausdintus sąsiuvinius, prie kompiuterinio testavimo.

TIMSS 2023 dalyvauja daugiau kaip 60 pasaulio šalių. Lietuvoje dalyvauti šio tyrimo bandomajame testavime buvo atrinktos 37 bendrojo ugdymo mokyklos, mokančios ketvirtokus. Iš kiekvienos mokyklos atsitiktiniu būdu atrinktos po vieną arba dvi ketvirtas klases, kurių mokiniai naudodamiesi kompiuteriais atliks matematikos ir gamtos mokslų užduotis, taip pat atsakys į klausimyno klausimus. Tyrime dalyvaus ir mokinių mokytojai, mokyklos vadovas, ketvirtokų, dalyvaujančių tyrime, tėvai (globėjai) – jie turės atsakyti į jiems parengtus elektroninių klausimynų klausimus.

Tyrimo TIMSS 2023 testą sudaro dvi dalys, skirtos mokinių matematikos ir gamtos mokslų gebėjimams tikrinti. Dėmesys kreipiamas ne tik į šių dalykų mokyklinių žinių įvertinimą, bet ir į jų taikymą konkrečiose situacijose.

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo tyrimu jokiu būdu nesiekiama įvertinti atskirų mokinių, mokytojų ar mokyklų vadovų veiklos.

Testavimas vyks kovo-balandžio mėn.

Tyrimą Vilniaus "Aušros" mokykloje-darželyje  koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Žydronė Pipirienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Naujienos
  • Valgiaraštis