Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis

Prevencija – vaikų labui

Mūsų mokykloje - darželyje šiais mokslo metais vykdomos prevencinės programos: ,,Zipio draugai‘‘ (priešmokyklinė grupė), ,,Obuolio draugai‘‘ (1 klasė) bei ,,Antras žingsnis‘‘ (2-4 klasės). Ankstyvosios prevencijos programa ,,Zipio draugai‘‘ moko vaikus, kaip įveikti socialinius ir emocinius sunkumus: patyčias, atstūmimą, sunkius pokyčius ir kt. Vaikai mokomi suvokti ir kalbėtis apie jausmus, rasti būdų juos valdyti, mokomasi empatijos, savikontrolės, bendravimo, pagalbos gavimo būdų. Programoje dalyvaujantys priešmokyklinukai sėkmingiau adaptuojasi mokykloje ir lengviau įveikia mokymosi problemas.

 

,,Obuolio draugai‘‘ yra ,,Zipio draugų‘‘ tęsinys, skirtas vaikų įgytiems gebėjimams tobulinti ir padėti lengviau prisitaikyti mokykloje. Šią programą (kaip ir ,,Zipio draugai‘‘) sudaro 6 dalių temos: ,,Jausmai‘‘, ,,Bendravimas‘‘, ,,Draugystė‘‘, ,,Sprendžiame problemas‘‘, ,,Pokyčiai‘‘, ,,Mes galime įveikti‘‘. Dalyvaudami programoje vaikai aktyviai plėtoja savo komunikavimo, asmeninės, socialinės kompetencijos gebėjimus. Programa tiesiogai prisideda prie patyčių ir smurto mažinimo vaikų grupėse.

Programos ,,Antras žingsnis‘‘ pamokėlės skirtos mokyti vaikus suprasti save ir kitus, nusiraminti, kontroliuoti save, priimti tinkamus sprendimus. Išmokstama būti laisvesniems, nebijoti reikšti savo nuomonę, surasti daugiau ir įvairesnių situacijų sprendimo būdų, žodžiu, o ne muštynėmis reikšti savo jausmus. Valandėlių metu naudojama vaizdinė medžiaga pateikia kasdienes gyvenimo situacijas su skirtingomis emocinėmis vaikų reakcijomis į jas ir moko, kaip elgtis joms esant. Vaikai piešia, vaidina, diskutuoja. Visa tai vyksta klasių valandėlių metu.

Šių programų dėka pedagogai geriau pažįsta savo mokinius, sužino daugiau būdų, kaip ugdyti vaikų gebėjimą įveikti sunkumus bei kurti geranorišką klasės mikroklimatą.

Daugiau informacijos apie prevencines programas rasite www.vaikolabui.lt

Socialinė pedagogė Dovilė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Naujienos
  • Valgiaraštis