Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis

Profilaktinis mokinių testavimas dėl galimos Covid-19 ligos atvejų

  • Paskelbė : Žydronė Pipirienė
  • Paskelbta: 2021-09-13
  • Kategorija: Aktualijos

Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro,  valstybės lygio ekstremaliosios situacijos  valstybės operacijų vadovo  2021-08-24 d. sprendimu Nr. V-1927 “Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose”, Vilniaus “Aušros“ mokykloje-darželyje vykdomas savanoriškas mokinių testavimas: 

1-4 klasių mokiniai testuojami kaupinių metodu (nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimą SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu (toliau – kaupinių PGR tyrimas), grupuojant po ne daugiau kaip 6 ėminius toje pačioje virusologinėje terpėje.

Mokiniai testuojami tik gavus raštišką tėvų sutikimą. Testavimas naudojamas  kaip papildoma COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonė siekiant kuo anksčiau nustatyti galimus COVID-19 ligos atvejus ir sumažinti tolesnį šios infekcijos plitimą.

Testavimo tvarka.

1-4 klasių “Aušros” mokykloje- darželyje mokiniai kaupinių metodu testuojami kiekvieną ketvirtadienį nuo 8.30 iki 11 val. klasėse. Testavimą atlieka visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. Kaupinių tyrimai žymimi Mokinių registre (tų mokinių,  dėl kurių gautas sutikimas dalyvauti testavime, nurodant kontaktinį mokinio atstovo telefono numerį, o atšaukus sutikimą, žymėjimas panaikinamas). Mokinių kaupiniai tiriami laboratorijoje. Kai COVID-19 liga nustatoma kaupinyje, siekiant identifikuoti konkretų sergantį (-čius) asmenį (-is), informuojami mokiniai, kurių kaupinyje nustatyta COVID-19 liga, apie pareigą pasitikrinti dėl COVID-19 ligos bei registraciją į mobilųjį punktą PGR tyrimui per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresuwww.1808.lt.

Mokinių izoliacija. Gavus teigiamą ir patvirtintą PGR tyrimo rezultatą (mobiliajame punkte) mokinys izoliuojasi. Taip pat izoliuojasi didelį sąlytį turėję mokiniai (klasė) 14-ai dienų. Izoliacijoje esantiems mokiniams vyksta nuotolinės pamokos (pagal įprastą pamokų tvarkaraštį).  Izoliacija gali būti trumpinama Nacionalinio visuomenės sveikatos centro leidimu iki 10 dienų, ne anksčiau kaip 7 izoliavimo dieną, atlikus individualų PGR tyrimą (imant mėginį iš nosiaryklės ir gerklės) ir gavus neigiamą rezultatą. 

Izoliuotis nereikia: 1) pilnai pasiskiepijusiems; 2) turintiems antikūnų (persirgusiems). 

Asmens duomenų tvarkymas. Duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatytų reikalavimų.

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Naujienos
  • Valgiaraštis