Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis

Aktualu tėvams

Tėvams Atnaujinta Dydis
Mokestis už maitinimą
Informacija tėveliams mokantiems per internetinę bankininkystę 2021-10-14 06:27:19 12.33 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka 2021-10-14 03:03:52 270.7 KB
Mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašas 2021-10-10 15:37:40 66.71 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas(atnaujintas) 2021-10-14 04:05:14 250.66 KB
Prašymų formos
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2021-10-11 14:48:25 173.09 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš klasės-grupės sąrašų 2021-10-13 16:59:17 172.77 KB
Prašymas dėl maitinimo nutraukimo mokykloje 2021-10-11 11:03:11 169.28 KB
Prašymas dėl maitinimo skyrimo mokykloje 2021-10-11 07:18:27 169.23 KB
Prašymas dėl maitinimo tipo keitimo mokykloje 2021-10-14 03:49:03 170.01 KB
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio lankymo 2021-10-15 15:17:26 179.03 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2021-10-12 11:35:03 180.36 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2021-10-14 04:01:17 173.54 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų lankymo 2021-10-14 07:47:11 177.89 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo darželyje 2021-10-14 06:14:42 253.67 KB
Prašymas dėl vaiko ligos pateisinimo 2021-10-14 19:11:06 252.08 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo mokinių atostogų laikotarpiu 2021-10-11 01:37:01 253.56 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo vasaros laikotarpiu 2021-10-11 12:49:01 252.47 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) karantino laikotarpiu 2021-10-11 11:03:39 178.07 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) izoliacijos laikotarpiu 2021-10-14 15:30:31 180.05 KB
Priėmimo tvarka į mokyklą- darželį
Priėmimo į vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-10-14 03:35:36 396.52 KB
Vaikų priėmimo į Vilniaus švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas 2021-10-14 02:59:37 359.83 KB
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas 2021-10-12 21:10:48 214.34 KB
Sutarčių formos
Mokyklos-darželio mokymosi pradinėse klasėse sutartis 2021-10-14 01:34:55 401.42 KB
Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis 2021-10-14 01:34:30 202.12 KB
Uniformos
Mokyklos-darželio mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2021-10-13 22:26:23 49.47 KB
Pamokų lankomumo tvarka
Pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2021-10-14 14:48:31 246.13 KB
Mobiliųjų telefonų naudojimosi taisyklės mokykloje
Mobiliųjų telefonų naudojimosi mokykloje taisyklės 2021-10-15 21:32:06 182.42 KB

 

Atnaujinta: 2020-09-06
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Naujienos
  • Valgiaraštis
Pamokų laikas
1. 08.00 - 08.45
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 11.20 - 12.05
  • 5. 12.15 - 13.00
  • 6. 13.15 - 14.00