Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis

Aktualu tėvams

Tėvams Atnaujinta Dydis
Mokestis už maitinimą
Informacija tėveliams mokantiems per internetinę bankininkystę 2023-01-16 04:01:54 12.33 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka 2023-01-16 03:50:59 270.7 KB
Mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašas 2023-01-16 03:51:10 66.71 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas(atnaujintas) 2023-01-16 03:52:52 250.66 KB
Prašymų formos
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2023-01-16 04:01:58 173.09 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš klasės-grupės sąrašų 2023-01-19 19:22:53 172.77 KB
Prašymas dėl maitinimo nutraukimo mokykloje 2023-01-19 10:54:12 169.28 KB
Prašymas dėl maitinimo skyrimo mokykloje 2023-01-16 04:02:12 169.23 KB
Prašymas dėl maitinimo tipo keitimo mokykloje 2023-01-16 04:02:16 170.01 KB
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio lankymo 2023-01-16 04:02:20 179.03 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2023-01-16 04:02:24 180.36 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2023-01-19 09:51:49 173.54 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų lankymo 2023-01-16 03:50:52 177.89 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo darželyje 2023-01-16 03:54:18 253.67 KB
Prašymas dėl vaiko ligos pateisinimo 2023-01-17 19:55:41 252.08 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo mokinių atostogų laikotarpiu 2023-01-18 18:41:19 253.56 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo vasaros laikotarpiu 2023-01-16 03:54:35 252.47 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) karantino laikotarpiu 2023-01-16 03:54:56 178.07 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) izoliacijos laikotarpiu 2023-01-17 23:19:16 180.05 KB
Priėmimo tvarka į mokyklą- darželį
Vaikų priėmimo į Vilniaus švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-16 03:51:07 359.83 KB
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas 2023-01-20 17:27:26 214.34 KB
Sutarčių formos
Mokyklos-darželio mokymosi pradinėse klasėse sutartis 2023-01-20 12:03:46 401.42 KB
Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis 2023-01-16 03:53:48 202.12 KB
Uniformos
Mokyklos-darželio mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2023-01-16 04:02:36 49.47 KB
Pamokų lankomumo tvarka
Pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023-04-04 13:18:50 149.26 KB
Mobiliųjų telefonų naudojimosi taisyklės mokykloje
Mobiliųjų telefonų naudojimosi mokykloje taisyklės 2023-01-19 19:03:39 182.42 KB

 

Atnaujinta: 2022-09-26
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Naujienos
  • Valgiaraštis
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 10.45 – 11.30
  • 5. 12.10 – 12.55
  • 6. 13.05 – 13.50