Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis

Aktualu tėvams

Tėvams Atnaujinta Dydis
Mokestis už maitinimą
Informacija tėveliams mokantiems per internetinę bankininkystę 2021-07-31 23:01:26 12.33 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka 2021-08-03 06:26:07 270.7 KB
Mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašas 2021-08-03 03:23:04 66.71 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas(atnaujintas) 2021-08-02 08:27:23 250.66 KB
Prašymų formos
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2021-08-02 16:43:37 173.09 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš klasės-grupės sąrašų 2021-07-31 07:50:49 172.77 KB
Prašymas dėl maitinimo nutraukimo mokykloje 2021-08-01 23:14:38 169.28 KB
Prašymas dėl maitinimo skyrimo mokykloje 2021-08-02 18:30:58 169.23 KB
Prašymas dėl maitinimo tipo keitimo mokykloje 2021-08-02 21:51:30 170.01 KB
Prašymas dėl neformaliojo ugdymo būrelio lankymo 2021-07-31 19:10:46 179.03 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2021-08-02 20:30:08 180.36 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokų 2021-08-01 21:08:27 173.54 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo privalomo pamokų lankymo 2021-07-31 07:58:36 177.89 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo darželyje 2021-08-02 13:20:17 253.67 KB
Prašymas dėl vaiko ligos pateisinimo 2021-08-01 15:57:36 252.08 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo mokinių atostogų laikotarpiu 2021-08-03 02:31:49 253.56 KB
Prašymas dėl ugdymo dienų pateisinimo vasaros laikotarpiu 2021-08-01 21:48:29 252.47 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) karantino laikotarpiu 2021-08-02 09:38:57 178.07 KB
Prašymas dėl savarankiško ugdymo(si) izoliacijos laikotarpiu 2021-08-03 05:22:33 180.05 KB
Priėmimo tvarka į mokyklą- darželį
Priėmimo į vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-08-03 05:43:20 396.52 KB
Vaikų priėmimo į Vilniaus švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas 2021-08-02 14:08:19 359.83 KB
Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas 2021-08-01 16:11:26 214.34 KB
Sutarčių formos
Mokyklos-darželio mokymosi pradinėse klasėse sutartis 2021-08-02 16:52:46 401.42 KB
Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis 2021-08-02 09:07:14 202.12 KB
Uniformos
Mokyklos-darželio mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2021-08-02 11:03:40 49.47 KB
Pamokų lankomumo tvarka
Pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2021-08-02 05:27:30 246.13 KB
Mobiliųjų telefonų naudojimosi taisyklės mokykloje
Mobiliųjų telefonų naudojimosi mokykloje taisyklės 2021-08-03 01:27:47 182.42 KB

 

Atnaujinta: 2020-09-06
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Naujienos
  • Valgiaraštis
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 11.20 - 12.05
  • 5. 12.15 - 13.00
  • 6. 13.15 - 14.00