Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis

Vaiko gerovės komisija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS TIKSLAS – užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje.

Jei vaikui iškilo problema mokykloje, tėvai pirmiausia turėtų ją aptarti su klasės mokytoju, ugdančiu mokytoju arba mokyklos socialiniu pedagogu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama Vaiko gerovės komisija.

Vaiko gerovės komisijos nariai:

Eil. Nr. 

Vardas, pavardė

Pareigos

Atstovas

1.

Dovilė Vieraitienė

Pirmininkė

Socialinė pedagogė

2.

Agnė Karmazienė

Sekretorė

Pradinių kl. mokytoja

3.

Žaneta Avulienė

Komisijos narė

Pradinių kl. mokytoja

4. Vilija Sakalauskienė Komisijos narė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. Sandra Puškorienė Komisijos narė Spec. pedagogė

6.

 

Lina Milašienė

 

Komisijos narė

Logopedė

7.

Žydronė Pipirienė

Komisijos narė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

8. Jolanta Skudrienė Komisijos narė Visuomenės sveikatos specialistė
9. Neringa Kojalienė Komisijos narė Direktorės pavaduotoja ugdymui

10.

Inga Sevelionienė

Komisijos narė

Mokyklos-darželio tėvų atstovė

Vaiko gerovės komisija mokykloje:

Mokymosi sėkmė

 • rūpinasi psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos mokykloje kūrimu;
 • rūpinasi mokinių mokymosi sėkme;
 • nagrinėja mokyklą vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos,  nesėkmingo mokymosi priežastis ir teikia tėvams ir mokytojams rekomendacijas;

Pagalba

 • padeda spręsti mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, siūlo pedagogams būdus šiems santykiams gerinti;
 • analizuoja vaikų elgesio taisyklių pažeidimus mokykloje, smurto, patyčių, žalingų, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, ieško šių problemų sprendimo būdų;
 • analizuoja vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą;
 • atsitikus netikėtam skaudžiam įvykiui, teikia psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenės nariams;

Bendradarbiavimas

 • organizuoja prevencijos, sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimą mokykloje;
 • vertina specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius*, teikia siūlymų ir rekomendacijų tėvams, mokytojams, mokyklos administracijai dėl ugdymosi aplinkos pritaikymo, specialistų pagalbos, ugdymo programų, specialiųjų mokymo ir techninės pagalbos priemonių naudojimo, siekdama sudaryti mokiniams optimalias ugdymosi sąlygas. Jei būtina, siūlo tėvams, kad vaiko specialieji ugdymosi poreikiai būtų įvertinti savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos;
 • teikia informaciją tėvams ir kitiems mokyklos bendruomenės nariams apie švietimo pagalbos teikimo galimybes mokykloje ir už jos ribų.

 

DOKUMENTAI:

Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Mokyklos-darželio poveikių priemonių netinkamai besielgiantiems mokiniams taikymo sąlygos ir tvarka 2023-01-16 03:51:25 217.66 KB
Mokyklos-darželio vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-18 13:33:14 217 KB
Mokyklos-darželio krizių valdymo tvarkos aprašas 2023-01-16 03:51:33 138.04 KB
Mokyklos-darželio 2024 m. vaiko gerovės komisijos veiklos planas 165.99 KB

Atnaujinta: 2024-03-01
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Naujienos
 • Valgiaraštis
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50