Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis

Mokytojo padėjėjas

MOKYTOJO PADĖJĖJAS padeda mokiniams, turintiems vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti.

Mokytojo padėjėjas:

 • paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
 • padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
 • padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;
 • teikia informaciją mokinių, su kuriais dirba, tėvams (globėjams, rūpintojams);
 • dirba kartu su mokytoju pamokoje.

Svarbu: padėjėjas nevertina mokinio žinių, neveda pamokų vietoj mokytojo, nedaro už mokinį to, ką jis gali atlikti pats.

  Mokykloje-darželyje mokytojo padėjėjomis dirba:

Irina Draukšienė Mokytojo padėjėja

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

7.40-11.40

Antradienis

7.40-11.40

Trečiadienis

7.40-11.40

Ketvirtadienis

7.40-11.40

Penktadienis 7.40-11.40

Dovilė Vieraitienė Mokytojo padėjėja

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

7.45-8.45

9.35-10.35

Antradienis

7.45-8.45

10.30-11.30

Trečiadienis

9.40-11.40

12.00-13.00

Ketvirtadienis 9.40-10.40
Penktadienis 7.40-9.40

 

Jūratė Matuzonienė Mokytojo padėjėja

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

7.40-10.40

Antradienis

7.40-10.40

Trečiadienis

7.40-9.40

Ketvirtadienis

7.40-9.40

Daiva Stankevičienė Mokytojo padėjėja

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

7.40-11.40

Antradienis

9.40-11.40

Trečiadienis

8.45-10.45

Ketvirtadienis

8.45-10.45

 

Atnaujinta: 2021-09-10
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Naujienos
 • Valgiaraštis
Pamokų laikas
4. 11.20 - 12.05
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.20 - 12.05
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.15 - 14.00