Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis

Apie mus

„Aušros“ mokykla-darželis – tai ugdymo institucija, teikianti šiuolaikinį ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą, sudarantį sąlygas visapusiškai kurti nepakartojamą, laisvą, gražią asmenybę.

Mokykla-darželis sudaro palankias sąlygas atskleisti ir plėtoti savitus kiekvieno mokinio gebėjimus. Vyksta integruotas/ kontekstualus ugdymas – tai skirtingų mokymų dalykų jungimas į bendrą visumą. Taip mokydamiesi vaikai išmoksta lyginti, analizuoti, apibendrinti, kritiškai mąstyti. Vaikai geriausiai mokosi naują informaciją, siedami su jau turima patirtimi, skatinami dalintis įspūdžiais bei žiniomis.

Vadovaujamasi aktyviais mokymo metodais, technologijų taikymu, daug dėmesio skiriama kūrybiškumo, kritinio mąstymo bei emocinio intelekto ugdymui, kuris padeda kurti erdvę be patyčių bei darniai bendrauti tarpusavyje. Naudojamos savęs vertinimo priemonės, kurios padeda pasitikrinti ir įvertinti savo pasiekimus ir pažangą: kas sekasi puikiai, o kur reikėtų pasistengti. Pažanga ir tobulėjimas aptariami su vaikų tėvais individualių pokalbių metu.

Savitą mokyklos-darželio gyvenimą formuoja demokratiška ir tolerantiška aplinka. Ji sukuria palankias sąlygas asmenybės ugdymui. Mokyklos edukacinė aplinka jauki, įkvepianti ir įvairi. Kuriama saugi ir maloni atmosfera – antrųjų namų erdvė, kurią bendruomenė tvarko ir puošia. Įrengta sporto salė, biblioteka-kaip daugiafunkcinis mokslo centras, valgykla, mokyklos kieme sporto aikštynas, lauko šaškių aikštelė, labirintas ir kt.

Mokykloje vyrauja ryškus bendruomeniškumas. Kūrybingi, netradiciniai,  prasmingi renginiai puoselėja mokyklos-darželio tradicijas- bendruomenės Sporto ir šeimos šventė, Mokinių ir tėvų žinių viktorinos,     projektas  „Aušros“ nominacijos. Neatskiriama mokyklos gyvenimo dalis yra aktyvi savivalda. Ji telkia mokyklos-darželio bendruomenę prasmingiems darbams – projekto „Žaliųjų edukacinių erdvių kūrimas“ iniciatoriai.

Šios bendros mūsų visų pastangos – tai didelė jėga, nes esame bendruomenė ir esame žmonės pajėgūs kurti savitą, patraukią mokyklos-darželio kultūrą.

 

Atnaujinta: 2023-01-21
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Naujienos
  • Valgiaraštis
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 10.45 – 11.30
  • 5. 12.10 – 12.55
  • 6. 13.05 – 13.50