Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis

Nuotolinis mokymas "Aušros" mokykloje-darželyje

 • Paskelbė : Žydronė Pipirienė
 • Paskelbta: 2020-03-24
 • Kategorija: Pranešimai

Visi šiandien žinome, kokioje situacijoje esame - turime apsaugoti save ir vieni kitus. Tokios situacijos akivaizdoje, tik bendros pastangos, susitelkimas ir atsakomybė leis pasiekti tinkamų rezultatų.

Mokinių atostogos baigsis kovo 27d.  Mūsų visų laukia nauji iššūkiai, nes nuo kovo 30 d. mokymas bus organizuojamas nuotoliniu būdu. „Aušros“ mokyklos-darželio pedagogai įdėjo daug pastangų, kad nuotolinis mokymas prasidėtų kuo sklandžiau. Kokie iššūkiai mūsų laukia ir ką turėtume žinoti:

 • Naujausia informacija apie mokyklos-darželio veiklą bus skelbiama įstaigos interneto svetainėje www.ausros.lt
 • Mokinių tėvus apie planuojamą nuotolinio ugdymo proceso veiklą bei tvarką informuos klasių mokytojai per Tamo dienyną, el. paštu iki kovo 25 d..
 • Nuotolinio mokymo metu mokinių lankomumas  bus taip pat svarbus kaip ir lankant mokyklą. Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių lankomumo apskaita tvarkoma Tamo dienyne pagal prisijungimo duomenis. Skyrelyje Pastabos/Pagyrimai įrašoma Pastaba Nedalyvavo.  Pastebėję, kad mokinys nesijungė prie Tamo, nedalyvavo interneto „Zoom“ platformos  konsultacijose, dvi pamokas iš eilės, dalyko mokytojas informuoja socialinį pedagogą ir klasės mokytoją.

Nuotoliniam mokymui(si) bus naudojama:

Mokykla:

 • Mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, interneto šaltiniai. Mokytojai nurodo temą, skyrių ar konkrečius puslapius arba internetinių šaltinių nuorodas el. dienyne TAMO.
 • Eduka(www.eduka.lt) arba Ema  klasės platforma- interaktyviam ugdymui, užduočių diferencijavimui ir vertinimui.
 • Vaizdinė interneto „Zoom“ mokymo aplinka - konsultacijoms teikti. Vaizdinė 40 min. konsultacija vyks kas dieną pagal nuotolinio mokymo tvarkaraštį. Nuotolinio konsultavimo /vaizdo    konferencijų tvarkaraštį mokytojai atsiųs per Tamo dienyną iki kovo 25 d.
 • Mokiniams ir jų tėvams grįžtamasis ryšys ir įvertinimai teikiami el. Tamo dienyne.
 • Mokiniams ir jų tėveliams bus sudaryta galimybė nuotoliniu būdu bendrauti su švietimo pagalbos specialistais ir gauti reikalingą pagalbą. Kokiais būdais bus teikiama pagalba informuosime kiekvieną individualiai.

Darželis:

 • Darželio vaikų tėvus apie ugdymo procesą nuotoliniu būdu informuos grupių auklėtojos Facebook uždarose grupėse, el. paštu, trumposiomis sms žinutėmis.
 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams sukurta internetinė svetainė sites.google.com, kurioje bus patalpinta savaitės ugdomoji veikla, fizinio, muzikinio ugdymo užsiėmimai, logopedo patarimai, bibliotekininkės veikla. Informacija tėvams bus pateikta įstaigos svetainėje www.ausros.lt , Facebook uždarose tėvų grupėse.
 • Kartą per savaitę bus atliekama apklausa kaip viskas vyksta. Taip galėsime išgirsti, kas veikia, o kas – ne, ir palaipsniui visi kartu tobulėsime. Apklausą vykdys socialinė pedagogė.

 

 • Karantino metu maksimaliai ribosime atvykimą į ugdymo įstaigą (tik išimtinais atvejais ir iš anksto suderinus su mokyklos administracija telefonu (85) 2470411 arba el. paštu: rastine@ausros.vilnius.lm.lt
 • Dėl skaitmeninių technologijų taikymo pradinėse klasėse konsultuoja mokytojus, mokinius ir jų tėvus – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Žydronė Pipirienė el. paštu: zydrone.pipiriene@ausros.lt   nuo 9.00 -13.00 val.
 • Dėl skaitmeninių technologijų taikymo ikimokyklinėse, priešmokyklinėse grupėse konsultuoja ikimokyklinio ugdymo mokytojus, ugdytinių tėvus direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Babkin el. paštu: renata.babkin@gmail.com    nuo 9.00-13.00 val.
 • Mokytojų, auklėtojų kolegijų pasitarimai rengiami kiekvieną savaitės trečiadienį (esant reikalui ir dažniau) naudojant interneto Zoom platformą.
 • Naujausią informaciją susijusią su nuotoliniu mokymu rasite: www.ausros.lt: (skiltyje: Nuotolinis mokymas).

Bendro pobūdžio patarimai: emocinė ir fizinė sveikata-laikykitės dienotvarkės. Išlaikykime sveiką protą ir gerus santykius. Vaikai, kurie sunkiau išgyvena pokyčius, stresines situacijas, tikrai patirs nerimą, o dėl to gali nukentėti jų darbas. Todėl,  vaikams ir jų tėvams sudarysime sąlygas virtualioje aplinkoje bendrauti realiuoju (sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku su socialine pedagoge.

Esame užsidarę. Atitverti. Neramu dėl savęs, šeimos ir artimųjų. Išsitrina namų ir darbo erdvė. Normalu, kad apims visokios mintys. Kreipkitės. Dalinkitės. Netylėkite ir nebūkite vieni. Būkime vieni kitiems atrama ir palaikymu.

Tai, kas neveiks pirmą savaitę, tikimės puikiai veiks antrą ar trečią.

 

Būti sveikiems linkėdama ir visada pasiekiama,

„Aušros“ mokyklos-darželio direktorė Edita, mob. 860194627

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Naujienos
 • Valgiaraštis