Dokumentai

Mokyklos-darželio Nuostatai

2015-2019 m. Strateginis planas

Ugdymo planas 2017-2019 m.m.

2018-2019 m.m. veiklos planas

Darbuotojų duomenų saugojimo politika

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo tvarkos aprašas

Darbo apmokejimo sistema

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla

Vidaus darbo tvarkos taisyklės

Copyright @ Vilniaus "Aušros" mokykla – darželis