Prašymų formos

Prašymas dėl neformalaus ugdymo

Prašymas dėl dorinio ugdymo

Prašymas dėl išbraukimo iš klasės, grupės sąrašų

Prašymas dėl maitinimo nutraukimo mokykloje

Prašymas dėl maitinimo skyrimo

Prašymas dėl maitinimo tipo keitimo mokykloje

Prašymas dėl visos dienos mokyklos lankymo

Copyright @ Vilniaus "Aušros" mokykla – darželis