Priėmimo tvarka

PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

Priėmimas į Vilniaus “Aušros” mokyklos-darželio 1–4 klases vykdomas vadovaujantis ,,Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 1-1366. Nuoroda: http://www.vilnius.lt/vaktai2011/default.aspx?Id=3&DocId=30305441&KlasId=42

20182019 mokslo metams į pirmas klases priimami vaikai, gimę 2011 metais.

Prašymus pateikti privaloma nuo  2018 m. kovo 1 d.  iki 2018 m. gegužės 31 d.

Prašymo pateikimo laikas neturės jokios įtakos pirmumui, o registracija į bendrojo ugdymo įstaigas vyks nuolat.

Prašymai pildomi tik elektroniniu būdu:  https://svietimas.vilnius.lt/ (Bendrasis ugdymas).

Popierinių prašymo formų nebelieka. Tie tėvai, kurie neturi galimybės namuose užpildyti prašymo elektroniniu būdu, gali tai padaryti atvykę į mokyklos-darželio raštinę darbo metu – nuo 9.00 iki 16.00 val.  Su savimi būtina turėti prisijungimus prie el. bankininkystės.

Pildant prašymą per e. sistemą,  galima  pasirinkti ne daugiau kaip tris Savivaldybės mokyklas, iš kurių viena privalo būti pasirinkta pagal mokyklos aptarnavimo teritoriją. Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų interaktyvųjį žemėlapį galite rasti šiuo adresu: http://vilniausplanas.lt/maps_vilnius/?theme=schools

Būsimų pirmokų tėvai (globėjai, rūpintojai) per e. sistemą turi pateikti:

  • priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą
  • pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus;

Mokinių priėmimo į mokyklą 2018-2019 m.m. Komisija

Mokinių priėmimo į mokyklą 2018-2019 m.m. komisijos darbo tvarkos aprašas

PRIĖMIMAS Į DARŽELĮ

Vaikų priėmimo į darželį tvarkos aprašas

Copyright @ Vilniaus "Aušros" mokykla – darželis