Bendruomenė

ADMINISTRACIJA

Direktorė: Edita Kaniavaitė.   Gyvenimo aprašymas

Direktorės pavaduotoja ugdymui: Žydronė Pipirienė,  antroji vadybinė kategorija

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams: Olga Tutkienė

Sekretorė: Aistė Cicėnė

PEDAGOGŲ KOMANDA

Pareigos Vardas, pavardė Kvalif. kategorija
Pradinių klasių mokytoja Ritutė Tučiuvienė Metodininkė
Pradinių klasių mokytoja Janina Kindurienė Vyresn. kv. kat.
Pradinių klasių mokytoja Dalė Barišauskienė Metodininkė
Pradinių klasių mokytoja Valentina Užkurėnienė Metodininkė
Pradinių klasių mokytoja Liza Pliusnienė Metodininkė
Pradinių klasių mokytoja Žaneta Avulienė Metodininkė
Muzikos mokytoja Ieva Rutytė Mokytoja
Anglų k. mokytoja Laimutė Širvydienė Vyresn. kv. kat.
Tikybos mokytojas Jolanta Stupelytė Mokytoja
Auklėtoja Vida Kačkovskaja Vyresn. kv. kat.
Auklėtoja Janina Byčekienė Vyresn. kv. kat.
Auklėtoja Lina Semionovienė Metodininkė
Auklėtoja Inga Totorienė Mokytoja
Auklėtoja Marytė Skurupskienė Vyresn. kv. kat.
Auklėtoja Renata Babkin Metodininkė
Auklėtoja Stanislava Mlečkienė Metodininkė
Logopedė Zita Maciulevičienė Metodininkė

SAVIVALDA

  • MOKYKLOS- DARŽELIO TARYBA
Pirmininkė – 2 b kl. tėvų atstovas Kęstutis Kacevičius
Sekretorė –  pradinių klasių mokytoja Ritutė Tučiuvienė
Tėvų atstovai: Pedagogai:
1a Romualdas Suchankas Pradinių klasių mokytoja Žaneta Avulienė
1a Dovydas Šteimantas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Lina Semionovienė
2a Irmantas Vaičelis Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Stanislava Mlečkienė
3a Ernestas Vainas Logopedė Zita Maciulevičienė
3b Asta Grudzinskienė Virginijus Molis- Medeinos pradinės mokyklos direktorius (socialinis partneris)
4a Laura Makauskienė
“Pagrandukų” gr. – Giedrius Žutautas
“Pelėdžiukų” gr.- Audrius Rola
“Smalsučių” gr. – Virginijus Bitė
“Kodėlčiukų” gr.- Vygandas Grušauskas
  • MOKYKLOS- DARŽELIO MOKYTOJŲ TARYBA

Mokyklos-darželio mokytojų tarybos pirmininkė direktorė Edita Kaniavaitė

  • GRUPIŲ, KLASIŲ TĖVŲ KOMITETAI

  • METODINĖS GRUPĖS (AUKLĖTOJŲ, MOKYTOJŲ)

Auklėtojų metodinės grupės pirmininkė auklėtoja:  Lina Semionovienė.

Mokytojų metodinės grupės pirmininkė mokytoja:  Žaneta Avulienė

Copyright @ Vilniaus "Aušros" mokykla – darželis