Sveikiname!

Kovo 20 dieną mūsų darželio mažieji skaitovai dalyvavo lopšelyje-darželyje “Aitvaras
” skaitovų konkurse, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.Sveikiname 1- ųjų vietų nugalėtojus, Lauryną Bakaną  “Pabiručių” grupės ugdytinį (auklėtoja Renata Babkin), Urtę Glinskytę  “Kodėlčiukų” grupės ugdytinę (auklėtoja Stanislava Mlečkienė) ir 2–osios  vietos nugalėtoją Gerdą Černiauskaitę “Gudručių” grupės ugdytinę (auklėtoja Lina Semionovienė).

Skambiausi žodžiai Lietuvai

Penktadienį, kovo 9 dieną, visi darželio vaikai rinkosi į salę. Tą dieną vyko poezijos valandėlė “Skambiausi žodžiai Lietuvai”, skirta artėjančiai Kovo 11-ajai.

Išgirdome daug gražių eilėraščių, deklamavo net ir patys mažiausi darželio vaikai. Poezijos valandėlė prabėgo nepastebimai, o po jos vaikai dar šoko ir dainavo.

Renata Babkin

Svečiuose – „Skudurinukės” autorė I. Zarambaitė

Kovo 16-ąją – Knygnešio dieną, „Aušros“ mokykloje – darželyje svečiavosi lėlininkė, bibliotekininkė, knygų vaikams ir paaugliams „Emilio laiškas“, „Skudurinukė“ autorė Ignė Zarambaitė.

Trumpai prisistačiusi ir papasakojusi apie save, autorė „atidarė“  kūrybines dirbtuves. Kiekvienas vaikas savo rankomis pasigamino po lėlę.

Iš užsiėmimo kiekvienas išsinešė ne tik gerą nuotaiką, daug puikių emocijų ir šypsenų, bet ir autorės dovanotą knygą „Skudurinukė“.

Bibliotekininkė Jurgita

Fotografijos konkursas

Šie metai ypatingi – šimtas metų Lietuvai.  „Aušros“ m/d tėveliai dalyvavo šimtmečiui skirtame fotografijos konkurse. Siuntė nuotraukas iš įvairių Lietuvos kampelių. Fotografavo sodybas, jūrą, upes ir ežerus, nuostabius gimtosios šalies vaizdus.

Ačiū visiems tėveliams, kurie prisidėjo prie šios gražios akcijos.

Visas nuotraukas galima pamatyti eksponuojamoje parodoje „Graži mano šalis”.

Lietuvių k. olimpiados rezultatai

Sveikiname  Vilniaus miesto 3 – 4 klasių mokinių lietuvių k.  olimpiados II etapo dalyvius:

Dalią Matuzonytę, 3b kl.,  mokytoja V. Užkurėnienė

Kotryną Sevelionytę 4b kl., mokytoja J. Kindurienė

Liet. k. olimpiados rezultatai

Dažėm, dažėm ir nenudažėm

Tik žiemą lauke galima pamatyti užšalusias balas ir ledą, pažinti purų, minkštą ar kietą sniegą, atrasti ir net nulaužti nutįsusius varveklius. Žiemą taip pat galima atlikti daugybę kūrybinių tiriamųjų veiklų su sniegu ir ledu. „Pabiručių” grupės vaikučiai atliko bandymą su ledu, užšaldė ledo kamuoliuką, bandė jį nudažyti ir stebėjo, o kur  dingo ledas…

Mokomės kitaip

Kovo  1-2 d.  mokykloje vyko nepaprastas sujudimas. Visi nekantriai laukė prasidėsiančios veiklų dienos „MOKOMĖS KITAIP“. Buvo išbandytas savarankiško mokymo  metodas.  Taikant šį metodą mokiniai dienos pradžioje buvo supažindinti su dienos planu, uždaviniais, sudarė sutartį, pakartojo savarankiško darbo taisykles ir kibo į darbą – atliko jiems paskirtas užduotis.

Darbo dienos pabaigoje vyko veiklos apibendrinimas. Refleksijos metu mokiniai rašė savo pasiekimus, pastabas, padėkas vienas kitam.  Daugelis mokinių džiaugėsi   atsiradusia nedidele veiksmų laisve – jausdami didelę motyvaciją ir pasitenkinimą, kad galėjo  atlikti daugiau užduočių, nei nuolat kontroliuojami mokytojo.

Prevencija – vaikų labui

Mūsų mokykloje – darželyje šiais mokslo metais vykdomos prevencinės programos: ,,Zipio draugai‘‘ (priešmokyklinė grupė), ,,Obuolio draugai‘‘ (1 klasė) bei ,,Antras žingsnis‘‘ (2-4 klasės). Ankstyvosios prevencijos programa ,,Zipio draugai‘‘ moko vaikus, kaip įveikti socialinius ir emocinius sunkumus: patyčias, atstūmimą, sunkius pokyčius ir kt. Vaikai mokomi suvokti ir kalbėtis apie jausmus, rasti būdų juos valdyti, mokomasi empatijos, savikontrolės, bendravimo, pagalbos gavimo būdų. Programoje dalyvaujantys priešmokyklinukai sėkmingiau adaptuojasi mokykloje ir lengviau įveikia mokymosi problemas.

,,Obuolio draugai‘‘ yra ,,Zipio draugų‘‘ tęsinys, skirtas vaikų įgytiems gebėjimams tobulinti ir padėti lengviau prisitaikyti mokykloje. Šią programą (kaip ir ,,Zipio draugai‘‘) sudaro 6 dalių temos: ,,Jausmai‘‘, ,,Bendravimas‘‘, ,,Draugystė‘‘, ,,Sprendžiame problemas‘‘, ,,Pokyčiai‘‘, ,,Mes galime įveikti‘‘. Dalyvaudami programoje vaikai aktyviai plėtoja savo komunikavimo, asmeninės, socialinės kompetencijos gebėjimus. Programa tiesiogai prisideda prie patyčių ir smurto mažinimo vaikų grupėse.

Programos ,,Antras žingsnis‘‘ pamokėlės skirtos mokyti vaikus suprasti save ir kitus, nusiraminti, kontroliuoti save, priimti tinkamus sprendimus. Išmokstama būti laisvesniems, nebijoti reikšti savo nuomonę, surasti daugiau ir įvairesnių situacijų sprendimo būdų, žodžiu, o ne muštynėmis reikšti savo jausmus. Valandėlių metu naudojama vaizdinė medžiaga pateikia kasdienes gyvenimo situacijas su skirtingomis emocinėmis vaikų reakcijomis į jas ir moko, kaip elgtis joms esant. Vaikai piešia, vaidina, diskutuoja. Visa tai vyksta klasių valandėlių metu.

Šių programų dėka pedagogai geriau pažįsta savo mokinius, sužino daugiau būdų, kaip ugdyti vaikų gebėjimą įveikti sunkumus bei kurti geranorišką klasės mikroklimatą.

Daugiau informacijos apie prevencines programas rasite www.vaikolabui.lt

Socialinė pedagogė Dovilė

Pirma vieta!

Sveikiname 4a klasės mokinį Matą Stankevičių ir jo mokytoją Žanetą Avulienę Vilniaus miesto 4 klasių žingeidžių mokinių olimpiadoje užėmus I vietą!

Dėl priėmimo į Vilniaus miesto mokyklas

Informuojame, kad priėmimas į Vilniaus miesto mokyklas vyks elektroniniu būdu nuo kovo mėn.

Prašymus e. sistemoje galėsite pateikti nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2018 m. gegužės 31 d.             Prašymo pateikimo laikas neturi įtakos priėmimui.

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu priėmimo tvarka, e. sistema ir mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis atnaujinami. Nuo kovo 1 d. prisijunkite prie e. sistemos (https://svietimas.vilnius.lt/) ir susipažinkite su pasikeitusia priėmimo tvarka bei mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapiu.

Kviečiame sekti informaciją dėl mokinių priėmimo Vilniaus “Aušros” mokyklos – darželio ir Vilniaus miesto savivaldybės internetinėse svetainėse.

Vadovaujantis Vilniaus „Aušros“ mokyklos-darželio 2017-2019 m. m. ugdymo planais, jei oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1-4 klasių mokiniai.

Esant atitinkamai  temperatūrai, mokykloje  nurodytų klasių mokiniams pamokos  yra neorganizuojamos, todėl tėvų (globėjų) prašome savo vaikus palikti namuose. Kai skirtingose Vilniaus miesto vietovėse vidutinė temperatūra yra -20 (o skirtingose vietose tarp -17 iki -20 bei mažiau) ar -25 (tarp -22 iki -25 bei žemiau), vesti ar nevesti mokinius į mokyklą vaikus sprendžia patys tėvai. Mokiniai mokykloje bus užimti iki 12 val.

Per šalčius į mokyklą atvykusiems mokiniams  organizuojama projektinė veikla ir/ar dalykų konsultacijos nuo 8 iki 12 val. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

Pailgintos dienos grupės, neformaliojo ugdymo užsiėmimai (būreliai) veiks įprasta tvarka, jei bus į šios užsiėmimus atvykusių mokinių.

Temperatūrą stebėti galite internete adresu – www.meteo.lt​.

Švietimo ir mokslo ministerijos pranešimas – http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/dideli-salciai-gali-pakoreguoti-mokymo-istaigu-darba.

Suprantame, kad skirtingose vietose temperatūra labai skiriasi, todėl tėvelių, nusprendusių nevesti vaikų į mokyklą, prašome  elgtis taip, kaip jiems atrodo yra teisingiausia.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų supratimą bei bendradarbiavimą!

Lietuvos šimtmečiui – „Chorų karai“

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį mūsų mokykla paminėjo netradiciškai: vasario 15 d. „Aušroje“  buvo suorganizuotas koncertas – konkursas „Chorų karai“. Tautine atributika pasipuošę visų klasių mokiniai atliko pasirinktas dainas apie Lietuvą. Specialiai „Chorų karams“ buvo nufilmuoti trumpi reportažai apie kiekvieną chorą, kuriose vaikai pasidalino savo mintimis apie Lietuvą, laisvę, nepriklausomybę.

Placiau

Muzikos mokytoja Lena Aleknavičienė

Sėkmė šypsojosi „Kings” olimpiadoje

Mūsų mokyklos-darželio 3-4 kl. mokiniai dalyvavo tarptautiniame “Kings” matematikos ir anglų kalbos konkurse.

Anglų kalbos finale, kuris vyko 2017 m. gruodžio 3 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete, dalyvavo 7 mokiniai.

Tądien šypsojosi sėkmė – pelnyti 2-ojo ir 3-iojo laipsnio diplomai.

Džiaugiamės mokinių pasiekimais ir linkime sėkmės dalyvaujant kituose konkursuose ir plečiant anglų kalbos žinias.

Konkursui mokinius ruošė anglų kalbos mokytoja Jurgita.

Anglų kalbos mokytoja Jurgita

Sveikiname!

Sveikiname 3 b klasės mokinę Dominyką Juknevičiūtę, tapusią LAUREATE Šalies pradinių klasių mokinių dailės darbų parodoje – konkurse ,,Piešiu Lietu. Paroda skirta atkurtos Lietuvos 100 – mečiui paminėti.

Laureatę paruošė mokytoja Valentina Užkurėnienė.

Diplomas

„ Burbulo istorijos“ vingiais

Vieną pirmadienio popietę 3A klasės mokiniai nešini pagalvėlėmis ir antklodėmis sugužėjo klausytis pasakos. Ne visai įprasta klasėje gulėti ant grindų, skanauti pyragą ir mėgautis stebukliniais pasakos nuotykiais. Tačiau, daug nesvarstydami , vaikai leidosi nešami „ Burbulo istorijos“ vingiais. Tai nežinomų autorių kūrinys, kuris gimė iš noro pradžiuginti vaikus, dar kartą priminti, kas yra meilė, draugystė, pagalba vienas kitam ir kiek galima nuveikti, kai esi ne vienas.

Trečiokai buvo ne tik klausytojai, bet ir vertintojai.  Pasakos kuriamos vaikams, taigi kas geriau jas gali įvertinti, jei ne jie patys! Moksleiviai dalijosi nuomonėmis, išsakė savo pastebėjimus, pasakojo apie jų pačių bandymus rašyti ir kurti istorijas.

Vaikai   viskas, ką šiame gyvenime turime geriausio. Jie niekada nenustoja mūsų stebinti savo išmintimi, džiuginti nuoširdumu. Noras ir užsidegimas, kruopštus darbas ir atkaklumas gali daugiau nei apleistas talentas. Nepamirškime tai vaikams kartoti kiekvieną dieną ir jie apdovanos mus gražiausiais kūriniais.

Liza Pliusnienė

Sveikiname!!!

Sveikiname 2 a klasės mokinę Saulę Marcinkevičiūtę, laimėjusią geriausios Vilniaus miesto 1 – 2 klasių  mokinių meninio skaitymo konkurso „Ir knyga mane augina“ skaitovės vardą.

180201102317_0001

180202144138_0001

Story telling week

Paskutinę sausio savaitę ir pirmosiomis vasario dienomis 3-4 kl. mokiniai  per anglų kalbos pamokas vykdė projektinę veiklą „Story telling week“. Mokiniai turėjo pasirinkti tekstą iš vadovėlio, išmokti jį papasakoti ir įliustruoti.

Trečiokai kūrė tekstus apie savo mėgstamiausią aktorių, daininiką, pasakojo apie savo augintinius.

Ketvirtokai rinkosi tekstus iš vadovėlio skyrelių „Extensive reading“. Visi mokinių pasakojimai buvo labai unikalūs ir įdomūs.

Šios pasakojimų savaitės metu mokiniai ugdė savo kalbinius gebėjimus, pasakojimo įgūdžius.

Projektinės veiklos rezultatas- pasakojimų knyga – „Once upon a time.“

Anglų kalbos mokytoja Jurgita

Vasario 16-oji

Miela,  „ Aušros“ mokyklos-darželio bendruomene,

Minime istorinę tautos ir valstybės šventę – Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Minime ją kaip laisva tauta, kaip laisvų žmonių bendruomenė.

Vasario 16-oji – tai diena, kuri mums nuolat liudija: esame valinga bendruomenė, pajėgi pati tvarkyti savo gyvenimą savame krašte. Tikėkime savo jėgomis, tikėkime savo ateitimi, tikėkime Lietuva.

Te kasdieninius mūsų darbus lydi pagarba žmogui ir meilė Lietuvai !

100 kartų valio laisvai Lietuvai !

Nuoširdžiai kviečiame darnią, draugišką  „Aušros“ mokyklos – darželio bendruomenę    vasario 15 d. 8.00 val. mokyklos-darželio salėje sugiedoti Lietuvos himną. Būkime kartu!

Dėl gripo epidemijos

Vilniaus “Aušros” mokykloje- darželyje gripo epidemija NESKELBIAMA.

Vadovaujantis teisiniais aktais, švietimo įstaigos laikinai nutraukia darbą, jeigu dėl gripo ar ŪVKTI kolektyvo nelanko daugiau nei 20 procentų narių. Šiuo metu “Aušros” mokykloje-darželyje pradinukų sergamumas 9 proc.

Dėl darželinukų mokesčio už maitinimą:

Vadovaujantis  2017 m. rugpjūčio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1121 patvirtinto Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu, mokestis už  ugdymą ir maitinimą nemokamas:

– 11.2.10 punktas  „įstaigos (grupės) uždarymo remontui, avariniams darbams, karantinui ir kilus epidemijai“ .

Būkite sveiki.

Sveikiname!!!

Sveikiname 2 a klasės mokinę Saulę Marcinkevičiūtę (mokytoja Dalė Barišauskienė), laimėjusią geriausios Vilniaus miesto 1 – 2 klasių  mokinių meninio skaitymo konkurso „Ir knyga mane augina“ skaitovės vardą.

Copyright @ Vilniaus "Aušros" mokykla – darželis