2-4 klasių matematikos olimpiados I etapo nugalėtojai

Vasario 12 dieną “Aušros” mokykloje-darželyje  vyko 2–4 klasių matematikos olimpiada, kurios tikslas – atrasti gabius vaikus, skatinti juos domėtis matematika bei įsivertinti matematinius gebėjimus.
Nugalėtojais tapo:
2 a klasės mokinys Lukas Grudzinskas (mokytoja Ritutė Tučiuvienė),
3 a klasės mokinė Miglė Kirnaitė (mokytoja Dalė Barišauskienė),
4 b klasės mokinė Daia Matuzonytė   (mokytoja Valentina Užkurėnienė).
Sveikiname I etapo nugalėtojus ir linkime sėkmės II etape 2019 m. vasario 28 d. Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijoje.

Susitikimas su rašytoju Vytautu Račicku

Vasario 12 d. mokyklos- darželio ugdytiniai susitiko su rašytoju Vytautu Račicku. Susitikimo metu rašytojas bendravo su vaikais, atsakinėjo į jų klausimus, papasakojo apie rašytojo profesiją, paskaitė ištrauką iš savo knygos. Prieš susitikimą ir po jo vaikai turėjo puikią progą įsigyti įvairių rašytojo knygelių.

Bibliotekininkė Jurgita

Pradžiugink knygelę

Sausio pabaigoje bibliotekoje vyko akcija „Pradžiugink knygelę“. Jos metu 4a klasės mokiniai ateidavo į biblioteką pertraukų metu ir padėjo bibliotekininkei knygeles surūšiuoti pagal abėcėlę, suskaičiuoti kiek iš viso knygų yra bibliotekoje, kurios knygelės buvo suplyšusios, ketvirtokai jas kaip mat „pagydė“- suklijavo. Mokiniai labai noriai ir aktyviai dalyvavo akcijoje. Akcijos pabaigoje paaiškėjo, kad bibliotekoje yra 823 knygos ir 70 žurnalų.

Džiaugiuosi ketvirtokų aktyvumu ir dėkoju už pagalbą ir meilę knygai ir skaitymui

Bibliotekininkė Jurgita

Svarbi informacija

Nuo 2019-02-05 iki 2019-02-08

mokykloje dėl gripo ir ŪVKTI laikinai sustabdomas ugdymo procesas: formalusis, neformalusis švietimas, VDM grupės veikla.

Mokiniai į mokyklą sugrįžta 2019-02-11

Elgesio_taisyklės_gripo_epidemijos_metu

Mokomės kitaip

Sausio 31 dienos rytas prasidėjo netradicine integruota savarankiško darbo veikla  ,,Mokykla be sienų“. Joje dalyvavo 4a,  4b klasių ,,Aušros“ mokyklos –darželio mokiniai bei svečiai ketvirtokai iš Vilniaus ,,Volungės“  darželio-mokyklos. Mokiniai buvo suskirstyti į komandas ir pagal iš anksto parengtą planą, aplankė netradicines erdves: „Proto kalvę“, „Kalbos palėpę“, „Langą į gamtą“, „Kūrybos dirbtuves“.

Kūrybos dirbtuvėse ketvirtokai turėjo galimybę  flomasteriais  puošti Lietuvos žemėlapio dalį  mandalos technika. Mokiniai sutartinai dirbo komandoje. Baigus darbą Lietuva pražydo įvairiaspalvėmis bendro kūrybinio darbo gėlėmis.

Norėdami atpažinti ir įvardyti didžiuosius Lietuvos kunigaikščius,  4-okai naudojosi informacinėmis technologijomis.  Mokiniams labai patiko „Slaptaraštis“. Naudodamiesi lygintuvu, perskaitė slaptu rašalu parašytą metraščio pavadinimą (sužinojo, kaip vadinosi metraštis, kuriame pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas).

Kalbos palėpėje mokiniai  iš pabirusių sakinių dėliojo ir klijavo legendą apie Vilniaus įkūrimą bei iš pabirusių žodžių sudarė ir užrašė 10 sudurtinių žodžių.

Proto kalvėje savarankiškos veiklos dalyviai skaičiavo statinių plotą ir perimetrą, diagramos duomenis panaudojo uždavinio sprendimui.

Visų veiklų apibendrinimas vyko aktų salėje, į kurią susirinko visi integruotos dienos „Mokykla-be sienų“ dalyviai. Mokiniai džiaugėsi patirtais įspūdžiais ir įdomia netradicine veikla, užmegztais draugiškais ryšiais su ,,Volungės“ darželio-mokyklos mokiniais.

Dailės pamoka ant sniego

Piešti ant sniego? Kodėl gi ne? Šaunioji 1 b kl.   komanda, žiemos nubalintam kieme virto dailininkais, kurie sniegą ir ledą teptuko prisilietimu pavertė spalvotais paveikslėliais. Tikras džiaugsmas išbandyti savo fantaziją netradicinėje aplinkoje, kai visas kiemas, tarsi tuščias baltas popieriaus lapas yra tavo!

Meninio skaitymo konkursas “Skaitymas 2018″

Sausio 29 d.   mokykloje  vyko meninio skaitymo konkurso “Skaitymas 2019″ I etapas. Konkurso metu žaidėme televiziją. Įtaigiu žodžiu, žvilgsniu, emocija ar judesiu skaitovai stengėsi perteikti klausytojams ne tik pasirinkto teksto prasmę, bet ir savo interpretaciją. Todėl buvo sukurta tikra meninio žodžio šventė. Visi dalyviai pasirodė originaliai, tačiau komisijai teko išrinkti nugalėtojus.

Nuoširdžiai sveikiname Gabrielę Manikaitę (1a kl.) ir Saulę Marcinkevičiūtę (3a kl.). Šios mokinės vasario 5 d. atstovaus mokyklą Vilniaus miesto meninio skaitymo konkurse “Žodžiai iš vaiko širdies”.

Projekto “Kartu mokytis smagiau“ veikla – ,,Bandau, tyrinėju, atrandu”

Sausio  25 dieną, darželyje vyko viena iš projekto “Kartu mokytis smagiau“ veiklų – ,,Bandau, tyrinėju, atrandu“.

Veikloje dalyvavo ne tik mūsų darželio ,,Kodėlčiukų“ grupės auklėtiniai, bet ir prisijungė vaikai iš kaimyninio darželio  ,,Vėjelis“. Vaikai pasiskirstė komandomis ir atliko du eksperimentus: ,,Lavos lempa“ ir „Mūsų  tirpstantys  putojantys  sodos  besmegeniai“. Eksperimentų metu vaikai naudojosi laboratorijoms skirtu inventoriumi: piltuvėliais, pipetėmis, mėgintuvėliais, apsauginėmis pirštinėmis. Prieš atliekant veiksmą, auklėtoja iškeldavo vaikams hipotezę, na o jie turėdavo pasirinkti vieną iš dviejų variantų ir taip pabandyti prognozuoti, kokia reakcija įvyks. Daug džiaugsmo buvo, pavykus sukurti savo ,,Lavos lempą“ , suformuoti norimo dydžio besmegenių rutulius ir iš turimų priemonių gaminti jų aksesuarus.

Pasibaigus visoms veikloms, vaikai įsivertino savo darbus.

Visi kartu patyrėme daug džiugių akimirkų! Prireikė tik pasitelkti vaizduotę, kad pasijustumėm tikrais tyrinėtojais!

Direktorės Editos Kaniavaitės 2018 m. veiklos ataskaita bei 2019 m. veiklos užduotys

Miela, „Aušros“ mokyklos-darželio bendruomene,

Kviečiame susipažinti ir svarstyti Vilniaus „Aušros“ mokyklos-darželio direktorės Editos Kaniavaitės  2018 metų veiklos ataskaitą bei 2019 metų veiklos užduotis.

Vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 ir 2018 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-986 mokyklos vadovas metų veiklos ataskaitą turi paskelbti viešai (įstaigos internetinėje svetainėje) ir pateikti svarstyti švietimo įstaigos bendruomenei ir mokyklos-darželio tarybai.

Mokyklos-darželio bendruomenė iki 2019-02-01 turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos tarybai.

Kviečiame teikti komentarus „Aušros“ mokyklos-darželio tarybos pirmininkui Kęstučiui Kacevičiui el. paštu:  Kestutis.kacevicius@ergo.lt

VEIKLOS ATASKAITA 2018

Mūsų mokykla atrinkta dalyvauti IEA TIMSS 2019 tyrime

TIMSS (angl. Trends in International Mathematics and Science Study) – tai tarptautinis ketvirtų ir aštuntų klasių mokinių matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrimas, atliekamas daugiau nei 60-yje pasaulio šalių. Tyrimą TIMSS organizuoja Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo asociacija IEA (angl. The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) ir NEC (Nacionalinis egzaminų centras). Šio tyrimo tikslas – analizuoti mokinių matematikos ir gamtos mokslų pasiekimų tendencijas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.
Testavimas mūsų mokykloje vyks laikotarpyje nuo kovo 3 iki balandžio 12 d. Tiksli data bus nurodyta vėliau.

Išsamesnę informaciją apie tyrimą galima rasti internete adresu: https://www.nec.lt/124/

7841_TIMSS2019_lankstinukas

2-4 kl. dailyraščio konkursas

Š.m. sausio 14 d. mūsų mokykloje-darželyje  vyko 2-4 klasių mokinių dailyraščio konkurso I-asis etapas.  Po konkurso vertinimo komisija peržiūrėjo visus darbus. Buvo išrinkti trys  dailiausi bei reikalavimus atitinkantys rašto darbai. Taigi, lapkričio 16 d.  atstovaus mūsų mokyklą II-ame dailyraščio konkurso etape – miesto 2-4 klasių mokinių dailyraščio konkurse:

2a klasės mokinė Vėja Okunevičiūtė, 3a klasės  mokinė Amelija Kankovskytė, 4a klasės mokinė Urtė Skvereckaitė.

Linkime mergaitėms sėkmės!

Tėvelių dėmesiui!

Informuojame, kad mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kvitai yra pateikiami el. svetainėje https://darzelis.vilnius.lt/ . Nurodytoje svetainėje reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos “Mano darželis”. Tėvai, turintys paskyras, gali prisijungti ir matyti kvitus. Tėvai, kurie neturi susikūrę paskyrų, kvitus gali matyti prisijungę per elektroninius valdžios vartus: www.epaslaugos.lt.

Sausio 13-osios minėjimas

Vilniaus “Aušros”  mokykla-darželis uždegdami vienybės ir atminimo žvakutes prisiminė Sausio 13-osios įvykius ir dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje “Atmintis gyva, nes liudija”.

Edukacinė veikla “Šiaudo paslaptys”

Šiaudas – unikali medžiaga kūrybai. Nuo seno javai lietuviui didelis turtas. Juk grūdai, iš kurių kepama duona kasdieninė, maitino šeimas, o šiaudai irgi atrasdavo savo paskirtį.

Šiaudas – ne tik stiebas, auginantis ir keliantis į saulę duoną, bet ir puiki kūrybinė medžiaga. Tinkamai paruošus šiaudą, galima iš jo pasidaryti daug gražių ir mielų suvenyrų, puošiančių buitį, džiuginančių draugų ar pažįstamų akį.

Gruodžio 21 d. 4b klasėje  Dalytės mama Jūratė vedė edukacinę veiklą „Šiaudo paslaptys“. Mokiniai sužinojo apie javų šiaudų reikšmę mūsų gyvenime, apie šiaudų paruošimą. Užsiėmimo metu mokėsi pasidaryti angelėlius. Pynė šiaudinę pynę, kurią nebuvo lengva pinti, perprasti pynimo techniką. Tačiau atidžiai klausėsi  ir labai kruopščiai dirbo bei padėjo vieni kitiems. Kiekvienas  pajuto šiaudo šilumą, kurią nusinešė į savo namus…

Dėkojame Dalytės mamai Jūratei.

Kalėdinė labdaros mugė mokykloje

Šv. Kalėdų belaukiant mūsų mokykloje – darželyje gruodžio 18 d. šurmuliavo kalėdinė labdaros mugė ,,Ne gauti, bet duoti‘‘, kuri buvo skirta beglobiams gyvūnams paremti. Šaunūs 1-4 kl. mokiniai mugės metu kvietė visus pasidalinti savo gerumu ir dosnumu – vaišintis namuose gamintais įvairiausiais gardumynais ir taip paaukoti  pinigėlių gyvūnėlių prieglaudai.

Už mugės metu surinktas lėšas gyvūnėliams buvo nupirkta  maisto bei  reikalingų priežiūros priemonių.

Gruodžio 19 d.  klasių atstovai su dideliu džiaugsmu ir dovanomis aplankė  gyvūnų globos organizaciją ,,LESĖ‘‘, kur juos pasitiko darbuotojai ir mažieji draugai keturkojai…

Nuoširdžiai dėkojame visiems mokyklos bendruomenės nariams: mokiniams, jų tėveliams, mokytojams, darbuotojams, palaikiusiems ir parėmusiems šią gražią iniciatyvą.

1 b klasės išvyka

1b klasės mokiniai gruodžio 13d. lankėsi Trakų krašto tradicinių amatų centre. Edukacijos programa skirta ugdyti pažinimo, menines ir kulinarines kompetencijas per tradicinius gaminius, atskleisti mūsų šalies etinės kultūros išskirtinumą, jos archaiškumą, neišsenkantį kūrybiškumą.

Edukacijos metu, mokiniai sužinojo meduolių atsiradimo istoriją. Meduoliams suteikę kuo patrauklesnę širdelės, arkliuko, mėnuliuko, paukštelio ar kt. formą,  puošė juos spalvotu glaistu, kuriuos galėjo suvalgyti patys arba  padovanoti savo artimui.

Renginio pabaigoje  mokiniai gavo pradedančio amatininko pažymėjimą.

Kviečiame naudotis elektronine „Vyturio“ biblioteka

Visoms Vilniaus miesto mokykloms  suteikiama galimybė naudotis skaitmenine specializuota vaikų ir jaunimo literatūros biblioteka ,,Vyturys“.

Šioje internetinėje bibliotekoje yra svarbiausios el. knygos mokyklai ir laisvalaikiui, suskirstytos pagal amžiaus grupes. ,,Vyturio“ bibliotekos knygas kruopščiai atrinko vaikų literatūros ekspertai ir patys vaikai.

El. knygoms skaityti yra reikalingas interneto ryšys, jas galima skaityti savo kompiuteryje ir mobiliuose įrenginiuose. Prisijungti galima per nuorodą https://www.vyturys.lt/ ir susikurti savo paskyrą. Prisijungti gali tiek mokytojai, tiek mokiniai ar tėveliai. Svarbu teisingai nurodyti amžiaus grupę, tuomet bus rodomi reikalingi kūriniai.

Smagios pažinties Jums visiems linki „Vyturio” skaitmeninių knygų „Vyturio“  bibliotekos komanda ir „Aušros“ mokyklos-darželio  bibliotekininkė Jurgita Steponkevičienė.

Išvyka į Europos parką

Gruodžio 17 d. 4b kl. mokiniai  su mokytoja Vale, Karolinos mama Jolanta ir Nojaus močiute lankėsi Europos parke – viename  įspūdingiausių šiuolaikinio meno muziejų po atviru dangumi, kur susilieja menas, nuostabi gamta, pramogos ir poilsis.

Šis objektas įtrauktas į lankytinų objektų sąrašo penkiasdešimtuką. Kurdami specifinės vietos kūrinius, menininkai kartu formuoja ir parko landšafto veidą, režisuoja skulptūrų ryšius su gamtovaizdžiu.

Žiemą  skulptūros dar įdomesnės, didingesnės. Nuvalę gausų sniegą, palietėme  patį Europos žemyno centrą. Didelį įspūdį paliko didžiuliai akmenys, kurie, artėjant prie jų, dar labiau „išauga“. Pasijutome tokie mažyčiai šių akmenų ir medžių apsuptyje. O sniego dribsniai vis krito ir krito… Pasiskirstę komandomis, pagal gautas užuominas ieškojome „ lobio“. Užduotis visos grupės atliko puikiai. Vėliau kūrėme darbelius iš siūlų, gėrėme arbatą su sausainėliais. O po egle radome dovanų nuo Kalėdų Senelio.

Metodų mugė

Įvairinant mokytojų metodinį darbą gruodžio 12 d. “Aušros“ mokykloje-darželyje vyko metodų mugė „Mokykimės bendradarbiaudami“, kurią  organizavo  kolegialaus mokymo komandos nariai anglų k. mokytojai  J. Steponkevičienė ir  D. Jankauskas.

Mugės metu buvo pristatyti ir išbandyti praktiškai mokymosi bendradarbiaujant metodai.

Smagu buvo stebėti pedagogus, kurie krykščia kaip vaikai, sėkmingai atlikę užduotis.

Nuoširdus ačiū

Artėja Kalėdos- gražiausios metų šventės, stebuklų metas…. Miestai puošiasi…. ore tvyro šventinė dvasia. Prasideda gerų darbų ir dovanų maratonas.

Labai džiaugiamės ir tariame didelį ir nuoširdų AČIŪ 1b  klasės mokinio  Simo mamytei  Rūtai Rušinskienei už padovanotas knygas mokyklos- darželio bibliotekai.

Šiemet biblioteka pasipildė 30 naujų knygų.  Ačiū už dovanojamą skaitymo džiaugsmą.

Bibliotekininkė Jurgita

Copyright @ Vilniaus "Aušros" mokykla – darželis