Informacija būsimųjų pirmokų tėvams

Informuojame, kad Mokymo sutartys su pirmųjų klasių tėvais bus pasirašomos po tėvų susirinkimo, kuris įvyks 2017 m. birželio 20 d., antradienį , 10.00 val.

Pasirašydami sutartį tėveliai privalo pateikti:

vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją;

priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją;

brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją, jei tais kalendoriniais metais vaikui dar nesueina 7 metai;

Preliminarus mokinių, priimtų  2017-2018 m.m. į pirmą klasę papildytas sąrašas

Papildyta informacija būsimų pirmokų tėvams

Papildytas preliminarus mokinių, priimtų  2017-2018 m.m. į pirmą klasę,sąrašas

Preliminarus, mokinių, nepriimtų 2017-2018 m.m.  į pirmą klasę, sąrašas

„Aušros“ nominacijos 2017. Akimirkos, kuriomis didžiuojamės.

Šie mokslo metai mus vedė ieškojimų, atradimų ir mokymosi keliu – tai stipraus ir laisvo žmogaus kelias, kuriame mes jautėmės kūrybingi, savarankiški, nebijantys iššūkių, daugelis mokinukų tapo pavyzdžiu kitiems, savo uoliu darbu ir puikiais pasiekimais. Sėkmingai pasirodę mokyklos, miesto, tarptautiniuose konkursuose, sužibėję savo unikaliais gebėjimais, mokiniai rodo kryptį, kuria turėtų eiti šiuolaikinė mokykla. Su pasididžiavimu sveikiname ir dėkojame:

„Šauniausioji pirmokė- 2017 “ – GRETA MILIŪTĖ

Dėkojame mokytojai Dalei Barišauskienei ir Gretos tėveliams.

„Šauniausioji antrokė – 2017“ – DALYTĖ MATUZONYTĖ

Dėkojame mokytojai Valei Užkurėnienei ir Dalytės tėveliams.

„Šauniausiajam trečiokui- 2017“ – RUGILĖ STUNDŽAITĖ

Dėkojame mokytojai Janinai Kinduriei ir Rugilės tėveliams.

„Šauniausiajai ketvirtokei – 2017“ INDREI MANIKAITEI

Dėkojame mokytojai Ritutei Tučiuvienei ir Indrės tėveliams.

Dėkojame mokytojai Žanetai Avulienei ir Eriko tėveliams.

Nuostabios, įspūdingos vasaros!

Preliminarus būsimų pirmokų sąrašas 2017-2018 m.m.

Mokyklos Mokinių priėmimo komisijos posėdžio, įvykusio 2017 m. birželio 1 d., protokolo Nr. 2 skelbiamas preliminarus būsimųjų pirmokų, gyvenančių mokyklos aptarnavimo teritorijoje, sąrašas

Svarbi žinia būsimų pirmokų tėvams

Elektroniniu būdu į sostinės mokyklas jau pateikta 6760 būsimų pirmokų prašymų. Šiuo metu mokyklose jau vyksta mokyklų komisijų posėdžiai, iki birželio 9 dienos jos pateiks duomenis apie vaikų priėmimą į sostinės mokyklas, kurių sostinėje yra 122.
Todėl jau nuo birželio 10 dienos tėvai sms žinute ir elektroniniu paštu gaus informaciją apie vaiko priėmimą į mokyklą ir, prisijungę prie elektroninės registravimo į mokyklas sistemos www.vilnius.lt/mokykla, ne vėliau kaip iki birželio 15 dienos 24 val. tėvai turės pasirinkti  vieną iš gautų kvietimų:
 • gavę kvietimą į daugiau nei 1 mokyklą, iš kurių viena yra pagal teritoriją, turės pasirinkti, kurią įstaigą nori lankyti. Jeigu sistemoje iki birželio 15 dienos nepatvirtins savo pasirinkimo, vaikui nuo birželio 16 d. automatiškai bus rezervuota mokykla pagal gyvenamąją teritoriją.
 • gavę kvietimus į daugiau nei 1 mokyklą, bet nebus gavę siūlymo/ar nebuvo pasirinkę teritorinės mokyklos, birželio 10-15 dienomis turės patvirtinti savo pasirinkimą. Jeigu nepatvirtins savo pasirinkimo per nurodytą laikotarpį – birželio 16 d. automatiškai bus rezervuota vieta vienoje iš mokyklų, siuntusių kvietimą.
Birželio 16 – 20 dienomis įstaigos patvirtins vaikų sutikimus lankyti mokyklą ir į atsilaisvinusias vietas bus siunčiami papildomi kvietimai pagal pateiktus prašymus ir koreguojamos eilės. Gavę pasiūlymą mokytis nurodytu terminu, savo apsisprendimą tėvai turės patvirtinti per 5 dienas.
Jeigu iki birželio 20 dienos (imtinai), tėvai nebus gavę nė vieno mokyklos kvietimo, turėtų papildyti savo prašymą registravimo į mokyklas sistemoje – tą padaryti rekomenduojame iki rugpjūčio 20 dienos, pasirenkant tas mokyklas, kuriose yra laisvų mokymosi vietų. Prašymai į mokyklas mokytis pagal bendrojo ugdymo programas teikiami nuolat, tačiau nagrinėjami pagal numatytus priėmimo komisijos posėdžių grafikus.
Nuo birželio 21 dienos mokyklose bus  tikslinami priimtų mokytis mokinių sąrašai, siunčiami kvietimai į laisvas mokymosi vietas. Informacija apie laisvas mokymosi vietas bus skelbiama mokyklų bei savivaldybės interneto puslapyje nuo birželio 30 d.
Mokymosi sutartys bus pasirašomos iki rugpjūčio 31 dienos, gavus patvirtinimą apie priėmimą ir pateikus mokyklai visus reikalingus dokumentus. Sutartis su mokyklomis galima pasirašyti ir anksčiau.

Sporto šventės akimirkos

Gražią, saulėtą gegužės 18 dieną mokyklos-darželio kieme vyko šeimų sporto šventė, rengiama jau 6 metus, – puiki proga vaikams, tėveliams ir mokytojams smagiai leisti drauge laisvalaikį, skatina bendruomenę sveikai gyventi.
Šventė prasidėjo mokyklos-darželio olimpiniu himnu – „Mes čia“. Vėliau sporto aikštėje susitiko darželio ir mokyklos tėvelių kvadrato komandos. Suprantama laimėjo draugystė.
Vėliau sekė rungtys, skirtos atskirai vaikams, mamoms ir tėvams. Po varžybų visa „Aušros“ mokyklos bendruomenė šoko mokyklos šokį, kurį sukūrė choreografijos mokytojas Tadas.
Kiekviena komanda buvo apdovanota prizais.

Nuoširdžiai dėkojame muzikos mokytojai Ievai ir 4 a klasės mokiniams Liepai ir Dominykui, kurie vedė renginį ir kūrė puikią šventės nuotaiką.

Valio „Aušros“ bendruomenei.

Informacija dėl priėmimo į pirmą klasę

Informuojame, kad  tėvų prašymai į pirmą klasę  sistemoje pateikiami iki 05-26 d. 15 val.

Pirmasis priėmimo komisijos posėdis 06-01 d.

06-08/09 d. tėvams siunčiami pakvietimai iš pasirinktų mokyklų (pakvietimai  siunčiami centralizuotai)

06-10/15 d. tėvai sistemoje tvirtina mokyklos pasirinkimą.

06-16/20 d. mokykla sistemoje patvirtina  sutikimą lankyti įstaigą ir į atsilaisvinusias vietas siunčia kvietimus kitiems tėvams.

2017 m. birželio 20 d., antradienį, 10.00 val. planuojamas būsimų pirmokų  tėvų susirinkimas.

Darželio grupių vaikučių ir tėvelių darbai

Mūsų darželio tėveliai kartu su pedagogais nuveikė daug bendrų darbų.
Šį pavasarį juos pakvietėme sudalyvauti projekte „Sveiki sugrįžę paukščiai“.
Visų grupių bendruomenės dvi savaites atlikinėjo namų užduotis. „Pelėdžiukų“ grupė gamino paukščius, „Smalsučių“ – lizdelius, „Pagrandukų“– inkilėlius, „Kodėlčiukų“– kiaušinius. Iš tėvelių ir vaikų darbelių salėje suruošėme parodą. Atšilus orams planuojame tėvelių darbais papuošti teritoriją.
Dėkojame visiems už geranoriškumą ir nuoširdų bendradarbiavimą.

Jūsų vaikučių auklėtojos

„Aušros nominacijos 2017“

Kviečiame visus  į „Aušros“ mokyklos-darželio bendruomenės motyvacinį renginį – „Aušros nominacijos 2017“, kuris vyks 2017 m. gegužės 25 d. 17 val. mokyklos kieme. Džiaugsimės šių metų  mūsų visų pasiektais rezultatais ir kiekvieno mokinio pažanga.

Dėl mokyklinių uniformų

Mokinių uniformos dėvėjimo taisyklės:

 • Mokiniai mokykloje privalo dėvėti tvarkingą uniformą.
 • Mokyklinė uniforma dėvima  visus mokslo metus.
 • Uniforma neprivaloma –  penktadieniais.
 • Rekomenduojama uniformos vidinę pusę paženklinti savininko vardu.
Uniformą galite įsigyti :
UAB „Majoris ir partneriai“
Panerių g.37,  korpusas 14 P-202 kab.
(Įvažiuoti reikia pro vartus, šalia Panerių g. 37 namo, įvažiuoti į teritoriją, sukti į kairę, pamatysime žalią pastatą 14P. Uniformos ­­­­­­­­­­­­­- 2-ame aukšte)
Tel/Fax +370 5 213 659
Mob.tel. +370 630 22555
El. paštas info@majoris.lt
Darbo laikas: I-V 9 -18 val.
Prašome norinčius vaiko mokyklinę uniformą turėti rugsėjo 1-ai dienai, ją užsakyti iki birželio 23 d.

Tarptautinis edukacinis konkursas „Olimpis 2017“

Edukaciniame konkurse „Olympis 2017“ dalyvavo daugiau nei 27 tūkstančiai mokinių iš daugiau nei 800 Lietuvos mokymo įstaigų.  Konkurso „Olympis“ pagrindinis tikslas - sudominti mokinius mokomuoju dalyku ir skatinti mokinių mokymosi motyvaciją. Tai nėra olimpiada, konkurse yra įvairaus sudėtingumo užduočių, todėl jame gali dalyvauti visi mokiniai. Konkurse dalyvavo 50 mūsų mokyklos mokinių (gauti 34 medaliai, 112 diplomai, 9 padėkos).

Sveikiname konkurso laimėtojus.

Detalesnė informacija – www.Olympis.lt

Kengūrų 2017 rezultatai

Sveikiname mūsų mokyklos mokinius, sėkmingai pasirodžiusius respublikiniame konkurse  Kengūra-2017″.

“Kalbų Kengūra (liet. k.)- 2017″

 • Auksinės Kengūros diplomas: 4a kl. mokinei Indrei Manikaitei;
 • Sidabrinės Kengūros diplomai: 2a kl. mokinei Deimantei Gančaraitei,  2b kl. mokiniams Daliai Matuzonytei ir  Jonui Tamoliūnui;
 • Oranžinės Kengūros diplomai: 2a kl. mokinei Milanai Butvilaitei, 4a  kl. mokinei Justei Mažeikaitei.

“Kalbų Kengūros (anglų k.)- 2017″

 • Auksinės Kengūros diplomai: 3a kl. mokiniams Elenai Angelei  Gelašvili ir  Augustui  Tomui Vainui, 4a kl. mokiniams Mykolui Gaigalui ir Nojui Stonkui;
 • Sidabrinės Kengūros diplomai: 3b kl. mokiniui Rokui Valai.

Kalbų Kengūros 2017 rezultatai

“Gamtos Kengūra- 2017″

 • Sidabrinės Kengūros diplomai: 2a kl. mokiniui Jonui Jurkui;
 • Oranžinės Kengūros diplomai: 2a kl. mokinėms Deimantei Gančaraitei ir Ugnei Eidetytei, 2 b kl. mokinei Daliai Matuzonytei.

Gamtos Kengūros 2017 rezultatai

Linksmoji statistika

Ar žinote, kokie vardai dažniausi mūsų mokykloje–darželyje? Susipažinkite.

BERNIUKŲ

LUKAS –7

MATAS – 6

DOMINYKAS – 5

JONAS IR NOJUS – 4

DOMAS, EMILIS, SIMAS, EIMANTAS, DOMANTAS, ROKAS, AUGUSTAS, MARIUS, KAJUS – 3

TITAS, TOMAS, ERIKAS, SIMONAS, KRISTIJONAS – 2

MERGAIČIŲ

MIGLĖ IR AUSTĖJA – 5

UGNĖ IR URTĖ – 4

GRETA, AKVILĖ, LIEPA, EMA, KAMILĖ, SMILTĖ – 3

ELIJA, SAULĖ, EGLĖ, GABRIELĖ, VILTĖ, IEVA, EMILIJA, AUGUSTĖ, ELENA, AGNĖ, DOMINYKA, DEIMANTĖ, INDRĖ, RUGILĖ, ATĖNĖ, MARTYNA, VIKTORIJA – 2

Reti vardai: GAUDRĖ, FAUSTA, ARIANA, PETRA, FRĖJA, ELADA, FAUSTAS, DOMILĖ.

Mokykloje–darželyje yra  10 vaikų, turinčių po 2 vardus.

Darželyje daugiausia vaikų gimę: gegužės mėn. – 13, liepą, rugpjūtį – 10, balandį – 9, vasarį – 7, sausį, kovą, birželį – po 6, rugsėjį, gruodį – po 5, spalį, lapkritį – po 4.

Soc. pedagogė Dovilė Vieraitienė

Tradicinė Sporto ir šeimos šventė

Gegužės 18 dieną 17 val. „Aušros“ mokyklos-darželio kieme vyks Sporto šventė.

Kviečiame visus visus aktyviai dalyvauti, kartu rungtyniauti ir patirti džiaugsmingų akimirkų, pajusti bendrystės jausmą.

Sporto šventės organizatorė mokytoja Ieva ir vedantieji 4 a kl. mokiniai

Projektas „Jau saulelė vėl atkopdama budina svietą“

Pavasaris… mintyse kiekvienas esame pasižadėję, kad kai sulauksime pavasario, būsime dėmesingesni gėlei ir medžiui, čiulbančiam paukščiui ir vienas kitam.
Todėl šio projekto  tikslas – skatinti vaikučius saugoti gamtą, mylėti  savo gimtąjį kraštą. Projektą vainikavo muzikinė-edukacinė pramoga „Žvirblio vestuvės“. Į salę susirinko pasipuošę „Kodėlčiukai“ – tapę žvirbliukais, „Smalsučių“ grupės vaikai stebino paukščių įvairove… ir ko čia tik nebuvo ? Pempės, geniai, vyturėliai  su gegutėmis, kikiliai, varnos, šarkos, o „Pelėdžiukai“ žinoma tapo pelėdomis, „Pagrandukai“  –  ilgakojais, raudonsnapiais gandrais. Vaikai ne tik šoko, dainavo, deklamavo, bet ir ekrane stebėjo paukščių nuotraukas, klausėsi jų čiulbėjimo, mokėsi pakartoti paukščių garsus.

Dar ilgai salėje skambėjo muzika ir vaikučių čiauškėjimas.

Tikimės, kad išgirdęs mūsų gražias dainas pavasaris ilgai neužtruks.

Su gera nuotaika lauksime šiltesnių dienų ir galvosime apie kitus naujus susitikimus.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogės: Lina, Staselė, Janina, Marytė, Janina

Matematikos Kengūros 2017 rezultatai: tarp 50 geriausiųjų Lietuvoje

Tarptautiniame  matematikos “Kengūros” konkurse 2b klasės mokinė  Dalia Matuzonytė (mokytoja V. Užkurėnienė)  pateko tarp 50 geriausių moksleivių Lietuvoje. Sveikiname laimėtoją ir  visus dalyvavusius mokinius.

Matematikos Kengūros 2017 rezultatai

Atvelykio šventė „Velykinių kiškučių išdaigos“

Penktadienio rytmetį „Kodėlčiukų“ ir „Pėledžiukų“ grupių vaikučiai, „pavirtę“ kiškučiais susirinko į muzikinę – sportinę pramogą.
Pagrindinis pramogos tikslas – atliepti Velykų įspūdžius, aiškintis
gamtos atbudimo ženklus.
Pramogos metu vaikai „rovė morkas“, „nosytėmis rideno kiaušinius“, „gaudė
kiaušinėlius žiedais“, žaidė estafetes.
Visi patyrė daug džiugių emocijų, o grįžę į grupes rado daug kiškučio dovanų.

Linkėdamos gražaus pavasario auklėtojos metodininkės
S. Mlečkienė, L. Semionovienė

Susitikimai, drąsinantys pokyčiams

2017 m. vasario– kovo mėn. darželyje vyko psichoedukaciniai užsiėmimai – dalis VŠĮ Psichologinės sveikatos centro įgyvendinamo projekto „Vaikų psichologinės sveikatos stiprinimas ugdant jų ir jų tėvų emocines socialines kompetencijas“, kuriuo buvo siekiama stiprinti vaikų psichologinę sveiktatą.

Projektą finansuoja LR Sveikatos apsaugos ministerijos Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas.

Kviečiame paremti mūsų mokyklą-darželį – Jūsų vaikų gerovę!

Gamta apsuko dar vieną ratą – esame Jums dėkingi už džiaugsmus ir pagalbą, atvirus ir nuoširdžius pokalbius, kartu su Jumis džiaugiamės mūsų vaikų pasiekimais, jų asmeniniais atradimais bei laimėjimais.
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu ir jo teikiama galimybe kreipiamės į kiekvieną iš Jūsų kviesdami savo 2 proc. įnašu paremti Vilniaus “Aušros” mokyklą – darželį. Paskatinkite savo artimuosius, draugus, kaimynus paremti mūsų mokyklą. Tikimės, kad Jūsų ir Jūsų artimųjų padedami galėsime kurti šiltesnę, jaukesnę, draugiškesnę ir saugesnę ugdymosi aplinką, skatinančią mūsų vaikų kūrybiškumą.
Džiaugiamės, kad lėšas skiria tiek vaikų tėveliai, tiek mokyklos-darželio darbuotojai.
Paramos lėšų panaudojimo ataskaitos yra skelbiamos mokyklos-darželio svetainėje adresu www.ausros.lt Kaip panaudoti lėšas sprendžia visi bendruomenės nariai (apklausos būdu) bei Mokyklos-darželio taryba.
Dėkojame Jums už paramą mūsų visų mokyklai-darželiui.

“Aušros” mokyklos-darželio bendruomenė

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

Šių mokslo metų balandžio 25 d.–gegužės  4 d. “Aušros” mokyklos-darželio antrų, ketvirtų klasių mokiniai dalyvaus Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Visi mokiniai pasitikrins savo rašymo, skaitymo ir matematikos gebėjimus, ketvirtokai – ir pasaulio pažinimo. Pastaruosius  metus mokinių pasiekimų patikrinime mokykla-darželis dalyvaudavo  savarankiškai.  Šiais metais paraišką teikė Vilniaus miesto savivaldybė ir patikrinime dalyvaus visų Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų atitinkamų klasių mokiniai.

Kiekvienam testus atlikusiam mokiniui bus parengta individuali ataskaita, mokytojui – klasės ataskaita, mokyklai-darželiui – išsami ataskaita, kurioje pateikiami lyginamieji ir kontekstiniai duomenys. Ugdymo konteksto faktoriui įvertinti mokykloje bus atliekama anoniminė 4 klasių mokinių apklausa naudojantis NEC klausimynais.

Su nacionaliniuose tyrimuose naudojamais mokinių klausimynais galite susipažinti  čia

Testai nėra egzaminas, mokiniai nevertinami pažymiu. Tyrimo tikslas – teikti grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus, tobulinti mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą, plėsti surinktų duomenų panaudojimą mokinio individualiems pasiekimams ir ugdymo kokybei gerinti.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, testavimo dieną neturi patirti atskirties, jie turi teisę vienodomis sąlygomis (sudarant būtiniausias jų esminius specialiuosius poreikius atitinkančias sąlygas) dalyvauti mokymosi pasiekimų vertinime ir atlikti tuos pačius standartizuotus testus, kuriuos atlieka visi atitinkamos klasės mokiniai.

Daugiau  informacijos galite rasti www.nec.lt → Diagnostiniai ir standartizuoti testai

Testų vykdymo grafikas

Nurodyto dalyko standartizuotas testas Testo pildymo trukmė Testo vykdymo data
2 KLASĖ
RAŠYMAS, 1 dalis (rašytinio teksto kūrimas) apie 45 min. * Balandžio 25 d.
SKAITYMAS (teksto suvokimas) apie 45 min. * Balandžio 27 d.
RAŠYMAS, 2 dalis (kalbos sistemos pažinimo pagrindai) apie 45 min. * Gegužės  2 d.
MATEMATIKA apie 45 min. * Gegužės 4 d.
4 KLASĖ
RAŠYMAS (rašytinio teksto kūrimo) apie 45 min. Balandžio 25 d.
SKAITYMAS (teksto suvokimas) apie 45 min. Balandžio 27 d.
PASAULIO PAŽINIMAS apie 45 min. Gegužės  2 d.
MATEMATIKA apie 45 min. Gegužės 4 d.

* Laikas, skirtas 2 klasės diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas

Copyright @ Vilniaus "Aušros" mokykla – darželis