Kovo 11-oji

Saulėtą penktadienio rytą, kovo 8 d., visi darželio vaikai susirinko kieme paminėti artėjančią Kovo 11- ąją. Ši diena primena mums, kad gyvename laisvoje šalyje.
Savo šaliai, Lietuvai, vaikai sukūrė ir padovanojo patį gražiausią žiedą. Su švente, brangi Lietuva!

Kaziuko mugė

„Visi, visi, visi, maži ir dideli, ateikite į mugę, nebukite surūgę!”. Tokiais šūkiais, kovo 8 dieną darželio ugdytiniai kvietė visus į „Aušros mugės“ pramogą salėje. Mugėje – geriausi ir gražiausi vaikučių ir tėvelių rankdarbiai, papuošalai, atvirukai, kepiniai. Vaikai kartu su tėveliais pirko, pardavinėjo, šoko, pramogavo, žaidė ir dainavo. Dėkojame visiems dirbusiems ir dalyvavusiems,kurių dėka šventė buvo linksma ir prasminga!

Matematikos olimpiados rezultatai 2019

Paskelbti Vilniaus miesto 2 – 4 klasių mokinių matematikos olimpiados rezultatai

Pasaulio pažinimo olimpiada mokykloje

Kovo 4  d. mokykloje vyko 3-4 klasių mokinių pasaulio pažinimo olimpiada. Olimpiados dalyviai atliko įvairias užduotis. Turėjo galimybę įvertinti savo gebėjimus apie artimiausią gamtinę, socialinę bei kultūrinę aplinką.

Ačiū dalyvavusiems ir sveikiname laimėtojas:

3 klasių pasaulio pažinimo olimpiados laimėtoją: Emą Šalkauskaitę, 4 klasių pasaulio pažinimo olimpiados laimėtoją: Dalią Matuzonytę.

„Sportuojančios sienos, sportuojantis koridorius“

Vasario 27 dieną mūsų mokykloje – darželyje įvyko labai smagi ir aktyvi veikla „Sportuojančios sienos, sportuojantis koridorius“. Turėjome svečių iš „Aitvaro“ darželio „Kodėlčiukų“.  Veiklos tikslas: bendradarbiauti su kitomis įstaigomis, dalintis naujovėmis ir žinoma smagiai praleisti laiką. Veiklos metu vaikai buvo suskirstyti į 2 komandas ir parengtas sportines užduotis atliko dvejose vietose, tad teko tikrai daug smagiai ir aktyviai pajudėti. Parengtos užduotys vaikams labai patiko, todėl daugelį kartojome ne vieną kartą. Po aktyvių užduočių įvyko apdovanojimai. Organizatoriai ir svečiai gavo padėkas, o taip pat vieni kitiems įteikė dovanas, t.y. idėją – žaidimą kaip smagiai praleisti laiką su vaikais. Dėkojame visiems už dalyvavimą ir lauksime sugrįžtant.

Globojame mažuosius draugus- paukštelius

Ne visi paukšteliai žiemoti išskrenda į šiltus kraštus ir ne visi žvėreliai užmiega žiemos miegu. Tiems, kurie turi iškęsti šaltį ir pūgas, mes galime padėti pagamindami lesyklėles, paberdami grūdų.

„Kodėlčiukų“ grupės vaikučiai gamino paukšteliams lesyklėles iš įvairių nuo maisto likusių pakuočių. Prie lesyklėlių gaminimo akcijos mielai prisijungė ir tėveliai, Eglutė su tėveliais pagamino gražią lesyklą.

Visi šiltai apsirengė ir iškeliavo į lauką pakabinti žiemojantiems paukšteliams lesyklas, į jas bėrė grūdus, kad žiemojantiems paukšteliams nepritrūktų maisto.

Kolegialus mokymasis

Geriausių pasaulio mokyklų sistemų kūrėjai jau suprato, kad bendradarbiavimas yra svarbiausias efektyvaus mokymo(si) veiksnys, ir įgyvendina šią idėją praktikoje.

Todėl ir mūsų, “Aušros“ mokykloje-darželyje vasario mėn. vyko projektas „ Pakviesk kolegą į pamoką“. Projekto tikslas – ugdyti mokykloje darželyje besimokančią bendruomenę, daryti teigiamą poveikį mokytojų nuostatoms ir profesiniam pasitikėjimui, susitelkti į mokytojų praktinės veiklos tobulinimą, užtikrinti daugiau galimybių mokiniams geriau mokytis, daryti teigiamą įtaką mokytojų santykiams.

Pamokose mokiniai atliko užduotis savarankiškai, dirbo porose, grupėse, bendradarbiavo, dirbo iniciatyviai, kūrybiškai, mokėsi išsakyti savo nuomonę, apibendrinti, įsivertinti savo ir įvertinti klasės draugų veiklą pamokoje. Įdomiai pateikiant ugdomąją medžiagą, integruojant mokomuosius dalykus,  taikant įvairius mokymo metodus, mokytojai pamokose įgyvendino iš(si)keltus uždavinius, ugdė mokinių bendrąsias kompetencijas ir vertybines nuostatas.

Pamokų aptarimo metu išryškėjo nuomonė, kad yra prasminga ir abipusiai naudinga atverti savo pamokos duris kolegoms: dalijamės gerąja darbo patirtimi, išgirstame draugiškų patarimų, ,,pasitikriname save”.

Minime Lietuvos valstybės atkūrimo dieną

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga mūsų mokykloje  buvo suorganizuotas koncertas – konkursas „Chorų karai“. Tautine atributika pasipuošę visų klasių mokiniai atliko pasirinktas dainas apie Lietuvą, jos gamtą, miestus, žmones. Skambėjo visų laikų gražiausios lietuviškos dainos.

Konkurso dalyvių muzikinius gebėjimus, sceninį įvaizdį, artistiškumą, originalumą, dainos nuotaikos perteikimą vertino komisija, kurią sudarė mokinių tėveliai. Chorai varžėsi dėl skambiausio, artistiškiausio, patriotiškiausio, kūrybiškiausio, dainingiausio, vieningiausio ir  originaliausio choro nominacijos. Pasak komisijos, visi kolektyvai pasirodė puikiai. Buvo smagu į juos žiūrėti: pasipuošusius, pasitempusius ir besistengiančius kuo geriau atlikti pasirinktą kūrinį. Konkurso dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais.

Renginys mokiniams labai patiko. Jie patyrė daug teigiamų emocijų, dainuodami prasmingas dainas apie Lietuvą.

Informacija būsimų Vilniaus “Aušros” mokyklos-darželio mokinių tėvams

Priėmimas į Vilniaus “Aušros” mokyklą-darželį  1–4 klases vykdomas vadovaujantis ,,Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos  2019 m.  vasario 6 d.   sprendimu  Nr. 1-1950.

2019/2020 m.m.  prašymai bus priimami nuo 2019 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d.savivaldybės elektroninėje prašymų registravimo sistemoje adresu http://svietimas.vilnius.lt.

Interaktyvus žemėlapis adresu  http://svietimas.vilnius.lt. ,  kuriame įvedę deklaruotą gyvenamosios vietos adresą ir klasę, į kurią eis vaikas, matysite priskirtą adresui mokyklą (patvirtintas 2019 m. vasario 6 d.   sprendimu Nr. 1-1951)

2-4 klasių matematikos olimpiados I etapo nugalėtojai

Vasario 12 dieną “Aušros” mokykloje-darželyje  vyko 2–4 klasių matematikos olimpiada, kurios tikslas – atrasti gabius vaikus, skatinti juos domėtis matematika bei įsivertinti matematinius gebėjimus.
Nugalėtojais tapo:
2 a klasės mokinys Lukas Grudzinskas (mokytoja Ritutė Tučiuvienė),
3 a klasės mokinė Miglė Kirnaitė (mokytoja Dalė Barišauskienė),
4 b klasės mokinė Daia Matuzonytė   (mokytoja Valentina Užkurėnienė).
Sveikiname I etapo nugalėtojus ir linkime sėkmės II etape 2019 m. vasario 28 d. Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijoje.

Susitikimas su rašytoju Vytautu Račicku

Vasario 12 d. mokyklos- darželio ugdytiniai susitiko su rašytoju Vytautu Račicku. Susitikimo metu rašytojas bendravo su vaikais, atsakinėjo į jų klausimus, papasakojo apie rašytojo profesiją, paskaitė ištrauką iš savo knygos. Prieš susitikimą ir po jo vaikai turėjo puikią progą įsigyti įvairių rašytojo knygelių.

Bibliotekininkė Jurgita

Pradžiugink knygelę

Sausio pabaigoje bibliotekoje vyko akcija „Pradžiugink knygelę“. Jos metu 4a klasės mokiniai ateidavo į biblioteką pertraukų metu ir padėjo bibliotekininkei knygeles surūšiuoti pagal abėcėlę, suskaičiuoti kiek iš viso knygų yra bibliotekoje, kurios knygelės buvo suplyšusios, ketvirtokai jas kaip mat „pagydė“- suklijavo. Mokiniai labai noriai ir aktyviai dalyvavo akcijoje. Akcijos pabaigoje paaiškėjo, kad bibliotekoje yra 823 knygos ir 70 žurnalų.

Džiaugiuosi ketvirtokų aktyvumu ir dėkoju už pagalbą ir meilę knygai ir skaitymui

Bibliotekininkė Jurgita

Svarbi informacija

Nuo 2019-02-05 iki 2019-02-08

mokykloje dėl gripo ir ŪVKTI laikinai sustabdomas ugdymo procesas: formalusis, neformalusis švietimas, VDM grupės veikla.

Mokiniai į mokyklą sugrįžta 2019-02-11

Elgesio_taisyklės_gripo_epidemijos_metu

Mokomės kitaip

Sausio 31 dienos rytas prasidėjo netradicine integruota savarankiško darbo veikla  ,,Mokykla be sienų“. Joje dalyvavo 4a,  4b klasių ,,Aušros“ mokyklos –darželio mokiniai bei svečiai ketvirtokai iš Vilniaus ,,Volungės“  darželio-mokyklos. Mokiniai buvo suskirstyti į komandas ir pagal iš anksto parengtą planą, aplankė netradicines erdves: „Proto kalvę“, „Kalbos palėpę“, „Langą į gamtą“, „Kūrybos dirbtuves“.

Kūrybos dirbtuvėse ketvirtokai turėjo galimybę  flomasteriais  puošti Lietuvos žemėlapio dalį  mandalos technika. Mokiniai sutartinai dirbo komandoje. Baigus darbą Lietuva pražydo įvairiaspalvėmis bendro kūrybinio darbo gėlėmis.

Norėdami atpažinti ir įvardyti didžiuosius Lietuvos kunigaikščius,  4-okai naudojosi informacinėmis technologijomis.  Mokiniams labai patiko „Slaptaraštis“. Naudodamiesi lygintuvu, perskaitė slaptu rašalu parašytą metraščio pavadinimą (sužinojo, kaip vadinosi metraštis, kuriame pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas).

Kalbos palėpėje mokiniai  iš pabirusių sakinių dėliojo ir klijavo legendą apie Vilniaus įkūrimą bei iš pabirusių žodžių sudarė ir užrašė 10 sudurtinių žodžių.

Proto kalvėje savarankiškos veiklos dalyviai skaičiavo statinių plotą ir perimetrą, diagramos duomenis panaudojo uždavinio sprendimui.

Visų veiklų apibendrinimas vyko aktų salėje, į kurią susirinko visi integruotos dienos „Mokykla-be sienų“ dalyviai. Mokiniai džiaugėsi patirtais įspūdžiais ir įdomia netradicine veikla, užmegztais draugiškais ryšiais su ,,Volungės“ darželio-mokyklos mokiniais.

Dailės pamoka ant sniego

Piešti ant sniego? Kodėl gi ne? Šaunioji 1 b kl.   komanda, žiemos nubalintam kieme virto dailininkais, kurie sniegą ir ledą teptuko prisilietimu pavertė spalvotais paveikslėliais. Tikras džiaugsmas išbandyti savo fantaziją netradicinėje aplinkoje, kai visas kiemas, tarsi tuščias baltas popieriaus lapas yra tavo!

Meninio skaitymo konkursas “Skaitymas 2018″

Sausio 29 d.   mokykloje  vyko meninio skaitymo konkurso “Skaitymas 2019″ I etapas. Konkurso metu žaidėme televiziją. Įtaigiu žodžiu, žvilgsniu, emocija ar judesiu skaitovai stengėsi perteikti klausytojams ne tik pasirinkto teksto prasmę, bet ir savo interpretaciją. Todėl buvo sukurta tikra meninio žodžio šventė. Visi dalyviai pasirodė originaliai, tačiau komisijai teko išrinkti nugalėtojus.

Nuoširdžiai sveikiname Gabrielę Manikaitę (1a kl.) ir Saulę Marcinkevičiūtę (3a kl.). Šios mokinės vasario 5 d. atstovaus mokyklą Vilniaus miesto meninio skaitymo konkurse “Žodžiai iš vaiko širdies”.

Projekto “Kartu mokytis smagiau“ veikla – ,,Bandau, tyrinėju, atrandu”

Sausio  25 dieną, darželyje vyko viena iš projekto “Kartu mokytis smagiau“ veiklų – ,,Bandau, tyrinėju, atrandu“.

Veikloje dalyvavo ne tik mūsų darželio ,,Kodėlčiukų“ grupės auklėtiniai, bet ir prisijungė vaikai iš kaimyninio darželio  ,,Vėjelis“. Vaikai pasiskirstė komandomis ir atliko du eksperimentus: ,,Lavos lempa“ ir „Mūsų  tirpstantys  putojantys  sodos  besmegeniai“. Eksperimentų metu vaikai naudojosi laboratorijoms skirtu inventoriumi: piltuvėliais, pipetėmis, mėgintuvėliais, apsauginėmis pirštinėmis. Prieš atliekant veiksmą, auklėtoja iškeldavo vaikams hipotezę, na o jie turėdavo pasirinkti vieną iš dviejų variantų ir taip pabandyti prognozuoti, kokia reakcija įvyks. Daug džiaugsmo buvo, pavykus sukurti savo ,,Lavos lempą“ , suformuoti norimo dydžio besmegenių rutulius ir iš turimų priemonių gaminti jų aksesuarus.

Pasibaigus visoms veikloms, vaikai įsivertino savo darbus.

Visi kartu patyrėme daug džiugių akimirkų! Prireikė tik pasitelkti vaizduotę, kad pasijustumėm tikrais tyrinėtojais!

Direktorės Editos Kaniavaitės 2018 m. veiklos ataskaita bei 2019 m. veiklos užduotys

Miela, „Aušros“ mokyklos-darželio bendruomene,

Kviečiame susipažinti ir svarstyti Vilniaus „Aušros“ mokyklos-darželio direktorės Editos Kaniavaitės  2018 metų veiklos ataskaitą bei 2019 metų veiklos užduotis.

Vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 ir 2018 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-986 mokyklos vadovas metų veiklos ataskaitą turi paskelbti viešai (įstaigos internetinėje svetainėje) ir pateikti svarstyti švietimo įstaigos bendruomenei ir mokyklos-darželio tarybai.

Mokyklos-darželio bendruomenė iki 2019-02-01 turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos tarybai.

Kviečiame teikti komentarus „Aušros“ mokyklos-darželio tarybos pirmininkui Kęstučiui Kacevičiui el. paštu:  Kestutis.kacevicius@ergo.lt

VEIKLOS ATASKAITA 2018

Mūsų mokykla atrinkta dalyvauti IEA TIMSS 2019 tyrime

TIMSS (angl. Trends in International Mathematics and Science Study) – tai tarptautinis ketvirtų ir aštuntų klasių mokinių matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrimas, atliekamas daugiau nei 60-yje pasaulio šalių. Tyrimą TIMSS organizuoja Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo asociacija IEA (angl. The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) ir NEC (Nacionalinis egzaminų centras). Šio tyrimo tikslas – analizuoti mokinių matematikos ir gamtos mokslų pasiekimų tendencijas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.
Testavimas mūsų mokykloje vyks laikotarpyje nuo kovo 3 iki balandžio 12 d. Tiksli data bus nurodyta vėliau.

Išsamesnę informaciją apie tyrimą galima rasti internete adresu: https://www.nec.lt/124/

7841_TIMSS2019_lankstinukas

2-4 kl. dailyraščio konkursas

Š.m. sausio 14 d. mūsų mokykloje-darželyje  vyko 2-4 klasių mokinių dailyraščio konkurso I-asis etapas.  Po konkurso vertinimo komisija peržiūrėjo visus darbus. Buvo išrinkti trys  dailiausi bei reikalavimus atitinkantys rašto darbai. Taigi, lapkričio 16 d.  atstovaus mūsų mokyklą II-ame dailyraščio konkurso etape – miesto 2-4 klasių mokinių dailyraščio konkurse:

2a klasės mokinė Vėja Okunevičiūtė, 3a klasės  mokinė Amelija Kankovskytė, 4a klasės mokinė Urtė Skvereckaitė.

Linkime mergaitėms sėkmės!

Copyright @ Vilniaus "Aušros" mokykla – darželis