Vilniaus „Aušros” mokykla-darželis

Mokykla

Nuotolinis mokymasis – tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas(is), kai besimokančiuosius ir mokytoją skiria atstumas ir/ar laikas, o bendravimas ir bendradarbiavimas, mokymosi medžiaga pateikiama informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis.

Nuotoliniam mokymui svarbu ne tik paskirti mokomąją medžiagą, bet ir turėti kontrolės mechanizmą, kuris leistų mokytojui ir tėvams realiu laiku stebėti nuotolinio mokymosi rezultatus ir teikti savalaikį grįžtamąjį ryšį.


Mokykloje priimti sprendimai dėl nuotolinio mokymosi:

1. Mokymo(si) procesui bus naudojama ir popierinis (vadovėliai / pratybų sąsiuviniai, knygos, kt.), ir skaitmeninis turinys.

2. Pagrindinis įrankis Tamo dienynas.  Čia bus pateikiamos užduotys, vyks vertinimas.

3. Mokytojai iki pirmadienio TAMO dienyne pateiks vaikams  kitos savaitės teminį planą su svarbiausia informacija.

4. Pamokų bus tiek pat, kiek ir dabar yra tos dienos tvarkaraštyje, tik nebūtinai tomis pačiomis valandomis.

5. Mokytojai kas dieną   organizuos  po 2-3 virtualias vaizdines pamokas  per  Zoom programą, konsultuos mokinius telefonu.

6. Vaizdinių pamokų trukmė 1 kl. -20 min., 2-4 kl.-25 min. Pertraukos trukmė 15 min.

7. Ugdymo procesą paįvairins Ema, Edukos  elektroninė mokymosi aplinkos, kurios leidžia diferencijuoti ir individualizuoti mokymo(si) procesą, suteikia interaktyvią motyvavimo sistemą, leidžia stebėti kiekvieno mokinio mokymosi progresą.

8. VDM pedagogai ir bibliotekininkė  2 kartus per savaitę, pasibaigus pamokų laikui organizuoja mokiniams interaktyvias viktorinas “Proto mūšis”. Mokinių dalyvavimas neprivalomas.Dėl skaitmeninių technologijų administratoriaus karantino metu:

Mokytojus, mokinius ir jų tėvelius  skaitmeninių technologijų naudojimo klausimais konsultuoja mokyklos-darželio pavaduotoja ugdymui Žydronė Pipirienė       el. pašu: zydrone.pipiriene@ausros.lt , TAMO dienyno pranešimu.

 

Mokykla Atnaujinta Dydis
Mokyklos-darželio mokymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020-10-26 10:58:15 484.35 KB
Mokyklos-darželio ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu vaizdo pamokų ir konsultacijų tvarkaraštis 2020-10-26 10:58:16 444.29 KB
Mokyklos-darželio mokymo organizavimo nuotoliniu būdu pagalbos mokiniui specialistų konsultacijų tvarkaraštis 2020-10-26 10:58:16 368.19 KB
Rekomendacijos apie nuotolinį mokymas(is) pedagogams, mokiniams ir jų tėvams. 2020-10-26 10:58:17 12.99 MB

Atnaujinta: 2020-09-06