Sėkmė. Dalyvaujame Vilniaus miesto savivaldybės Mokyklų pažangos ir bendradarbiavimo konkurso projekte

Vilniaus “Aušros” mokykla-darželis dalyvauja Mokyklų pažangos ir bendradarbiavimo konkurso projekte. Spalio 30 d. Vilniaus Medeinos pradinėje mokykloje vyko projekto  „Įdomus ir auginantis įtraukusis ugdymas bendradarbiaujant“ įžanginė konferencija. Konferencijos tikslas – atskleisti įtraukiojo ugdymo organizavimo galimybes skirtingo tipo ugdymo įstaigose ir aptarti jų poveikį skirtingų gebėjimų mokiniams. Konferencijos dalyviai – Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos ir Vilniaus „Aušros“ mokyklos-darželio pedagogai ir specialistai. Konferencijoje aptarti įtraukiojo ugdymo teigiami aspektai ir sunkumai, ugdymo turinio pritaikymas, pedagogų požiūris į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą bendrojo lavinimo mokykloje. Mokyklų pedagogai konferencijoje pristatė integruotos veiklos modelius, kuriuos išbandys projekto metu.

Copyright @ Vilniaus "Aušros" mokykla – darželis