Rugsėjo 2-ąją “Aušra” pasitinka savo mokinius….

Bendradarbiaudami su Vilniaus miesto savivaldybe sėkmingai įgyvendinome ugdymo aplinkų kūrimą:

  • Įrengta lauko edukacinė erdvė- amfiteatras ir atnaujinta lauko skaitykla  (steigėjo lėšos 15 000 Eur)
  • Suremontuoti mokyklos koridoriai, įrengta rūbinė ir edukacinės erdvės (steigėjo lėšos 13000 Eur)
  • Įsigytos IKT priemonės: planšetiniai kompiuteriai- 25 vnt., 1 projektorius, 2 kompiuteriai, edukaciniai robotai ” Bee-bot” ( steigėjo lėšos 7000 Eur)
  • Atnaujintos žaidimų aikštelės  (ugdymo lėšos)
  • Atnaujintos 2-jų klasių  mokykliniai suolai ir inventorius ( mokinio krepšelio lėšos)
  • Sukurtos erdvės pedagogų veiklai organizuoti  ( savivaldybės aplinkos lėšos )
Dėkojame visiems “Aušros” mokyklos bendruomenės nariams
už kantrybę ir supratimą!

Copyright @ Vilniaus "Aušros" mokykla – darželis