Integruota veikla “Mokykla-be sienų”

Vilniaus „Aušros“ mokyklos-darželio  pradinių klasių pedagogės, siekdamos įgyvendinti projektą   „Įdomus ir auginantis įtraukusis ugdymas bendradarbiaujant“  ėmėsi ugdymo proceso  organizavimo pokyčių. Pradinių klasių metodinėje grupėje buvo ilgai diskutuojama, kokia forma turėtų vykti įtraukusis ugdymas, padėsiantis atsiskleisti skirtingiems mokinio gebėjimams ir sudarysiantis galimybes ugdyti atvirą, kūrybingą ir atsakingą asmenybę. Metodinėje grupėje buvo sutarta, kad pasiekti tokių tikslų geriausiai galėtų padėti integruotų dienų „Mokykla be sienų“ organizavimas.

Tą dieną ištraukus burtus   3- 4 kl.  mokiniai  buvo suskirstyti į komandas ir  pagal iš anksto parengtą planą, aplankė netradicines erdves: „Proto kalvę“, „Kalbos palėpę“, „Langą į gamtą“, „Kūrybos dirbtuves“.

Kūrybos dirbtuvėse ketvirtokai turėjo galimybę  aplikacijos būdu pavaizduoti Vilniaus miesto atsiradimo simbolį „Geležinį vilką“. Mokiniai sutartinai dirbo komandoje. Kiekvienas turėjo darbą atlikti tvarkingai, kūrybiškai panaudoti turimas medžiagas. Atlikę darbą galėjo palyginti su kitų grupių darbu, nes visų darbai buvo sudėti į vieną bendrą paveikslą – „Geležinis vilkas“. Pamatę galutinį darbo rezultatą visi džiaugėsi, kai kurie didžiavosi, fotografavosi.

Trečiokai pasitardami  ir net pasiginčydami iš sukarpytų detalių dėliojo Lietuvos  miesto herbą, naudodamiesi IT surado to miesto pavadinimą , meniškai jį užrašė ir aprašė herbo reikšmę. Greičiausiai dirbančios komandos dar spėjo sukurti iliustraciją apie tą miestą.

“Kalbos palėpėje” trečiokai iš pabirusių raidžių dėliojo miestų pavadinimus ir sužinojo įdomių faktų apie Lietuvos miestus. Skaitė tekstus, taisė gramatines klaidas ir naudodamiesi informaciniais šaltiniais paaiškino paryškintų žodžių reikšmę.  Padirbėję su tekstais, mokiniai klijavo Lietuvos miestų pavadinimus abėcėlės tvarka. Įveikę ,,Slaptaraštį“, trečiokai perskaitė užšifruotą informaciją ir sužinojo, kad Lietuvoje yra šimtas trys miestai. Tarpusavyje bendradarbiaudamos sparčiausiai dirbančios komandos sprendė kryžiažodį.

“Lange į gamtą” –3 kl. mokinių užduotys buvo susijusios su miestų pavadinimais, lankytinomis vietomis. Mokiniai gebėjo paaiškinti pasirinkto objekto svarbą, mokėjo jį ir nupiešti. Svarbiausia – gebėjo draugiškai bendradarbiauti.  Puikiai sekėsi ieškoti informacijos enciklopedijose, žemėlapyje ir internete.

4-okai naudojosi informacinėmis technologijomis norėdami atpažinti ir įvardinti didžiuosius Lietuvos kunigaikščius. Mokiniams labai patiko „Slaptaraštis“. Naudodamiesi lygintuvu, perskaitė slaptu rašalu parašytą metraščio pavadinimą (sužinojo, kaip vadinosi metraštis, kuriame pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas). Visas užduotis atliko laiku, suspėjo pažaisti žaidimą „Kelionė po Lietuvą“.

“Proto kalvėje” 3-iokams mokytojos sukūrė įdomių užduočių, kurios skatino mokinius tartis, mąstyti, patarti draugui, ieškoti informacijos. Užduotys susijusios su tema „Miestai“, todėl bendradarbiaudama kiekviena komanda turėjo apskaičiuoti kelionės maršrutą, nustatyti oro temperatūrą, numatyti kelionės tikslą mieste, netgi sužinoti, kas yra kūlgrinda. Mokiniai dirbo sparčiai, gebėjo greit orientuotis ir susitarti.

Ketvirtokams buvo sudarytos užduotys, susijusios su Lietuvos istorija. Pirmojoje užduotyje mokiniai matavo ir apskaičiavo pilies sienų ilgį ( perimetrą) . Apskaičiavę pastatų plotus, suklijavo juos į pilies teritoriją. Atlikę kitas užduotis, sužinojo Lietuvos plotą ir kokią dalį jo užima miškai. Apskaičiavę reiškinius, sužinojo spaudos draudimo metus.  Komandų kapitonai mokėjo paskirstyti užduotis, atsižvelgdami į vaikų gebėjimus. Nors kai kurios užduotys buvo gana sunkios, jas įveikę vaikai labai džiaugėsi.

Visų veiklų apibendrinimas vyko aktų salėje, į kurią susirinko visi integruotos dienos „Mokykla-be sienų“  dalyviai. Mokiniai  džiaugėsi patirtais įspūdžiais ir naujais atradimais – kaip smagu mokytis mokykloje   be sienų. Dieną vainikavo daina „Europos vidury“.

Manome, kad integruotų dienų „Mokykla be sienų“ didžiausias pasiekimas – šypsena visų veiduose ir draugystė, žinojimas, kad tik Vilniaus „Aušros“ mokykloje darželyje visada galima organizuoti pačias įdomiausias veiklas, nes tai ne tik bendruomenės mokykla, bet ir „mokykla be sienų“, mokykla, kurioje gera mokytis, kurti ir augti kartu.

Copyright @ Vilniaus "Aušros" mokykla – darželis