Informacija būsimųjų pirmokų tėvams

Informuojame, kad Mokymo sutartys su pirmųjų klasių tėvais bus pasirašomos po tėvų susirinkimo, kuris įvyks 2017 m. birželio 20 d., antradienį , 10.00 val.

Pasirašydami sutartį tėveliai privalo pateikti:

vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją;

priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją;

brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją, jei tais kalendoriniais metais vaikui dar nesueina 7 metai;

Preliminarus mokinių, priimtų  2017-2018 m.m. į pirmą klasę papildytas sąrašas

Copyright @ Vilniaus "Aušros" mokykla – darželis