Advento pradžia mokykloje

Advento pradžią 1-4 klasių moksleiviai pažymėjo  trumpu stabtelėjimu. Gruodžio 6-7 d. susirinkę giedojo giesmes, žaidė adventinius žaidimus, sėmėsi iš mūsų senolių tradicijų lobyno, laužė galvas,       mėgindami teisingai atsakyti apie Advento ir Kalėdų papročius ir tradicijas. Ramaus susitelkimo metu ir  patys galvojo, kaip galėtų įprasminti laiką iki Šventų Kalėdų.

Copyright @ Vilniaus "Aušros" mokykla – darželis