„Aušros“ nominacijos 2017. Akimirkos, kuriomis didžiuojamės.

Šie mokslo metai mus vedė ieškojimų, atradimų ir mokymosi keliu – tai stipraus ir laisvo žmogaus kelias, kuriame mes jautėmės kūrybingi, savarankiški, nebijantys iššūkių, daugelis mokinukų tapo pavyzdžiu kitiems, savo uoliu darbu ir puikiais pasiekimais. Sėkmingai pasirodę mokyklos, miesto, tarptautiniuose konkursuose, sužibėję savo unikaliais gebėjimais, mokiniai rodo kryptį, kuria turėtų eiti šiuolaikinė mokykla. Su pasididžiavimu sveikiname ir dėkojame:

„Šauniausioji pirmokė- 2017 “ – GRETA MILIŪTĖ

Dėkojame mokytojai Dalei Barišauskienei ir Gretos tėveliams.

„Šauniausioji antrokė – 2017“ – DALYTĖ MATUZONYTĖ

Dėkojame mokytojai Valei Užkurėnienei ir Dalytės tėveliams.

„Šauniausiajam trečiokui- 2017“ – RUGILĖ STUNDŽAITĖ

Dėkojame mokytojai Janinai Kinduriei ir Rugilės tėveliams.

„Šauniausiajai ketvirtokei – 2017“ INDREI MANIKAITEI

Dėkojame mokytojai Ritutei Tučiuvienei ir Indrės tėveliams.

Dėkojame mokytojai Žanetai Avulienei ir Eriko tėveliams.

Nuostabios, įspūdingos vasaros!

Copyright @ Vilniaus "Aušros" mokykla – darželis