Visos dienos mokyklos grupė

VDM grupės paslauga yra nemokama ir teikiama grupės pedagogo arba specialisto, dirbančio pagal darbo sutartį. VDM grupė steigiama pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) mokyklos direktoriui pateiktus prašymus.
VDM grupės veikla grindžiama VDM grupės lankymo sutartimi.
VDM grupė vykdo veiklą penkias darbo dienas per savaitę.
Grupės darbo laikas:
-pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo grupės mokinio pamokų pabaigos iki 18 val.;
-penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis-nuo grupės mokinio pamokų pabaigos iki 17 val.
Grupė  veikia nuo rugsėjo 17 d. iki 1  -4 klasių mokinių ugdymo proceso pabaigos- 2019 m. birželio 7 d.
VDM grupės veikla mokinių atostogų metu neorganizuojama.

Visos dienos grupės mokykloje tvarkos aprašas

Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutartis

Prašymas dėl visos dienos mokyklos lankymo

Copyright @ Vilniaus "Aušros" mokykla – darželis