Neformalus ugdymas

Neformalusis ugdymas skirtas mokinių pažintiniams, meniniams, sportiniams, moksliniams, techniniams, socialiniams, sveikos gyvensenos gebėjimams ugdyti, mokinių pasirinktoms saviraiškos programoms vykdyti būreliuose ir mokyklos renginiuose.

Neformaliojo veikla tvarkaraštis 2018-2019 m.m.

Copyright @ Vilniaus "Aušros" mokykla – darželis